Myndigheten vill granska avhopp från utbildningar inom bristyrken

- in Nyheter

Många studenter hoppar av grundutbildningar inom yrken som sjuksköterska och ingenjör. Därför ska Riksrevisionen inleda en granskning av avhopp från sådana utbildningar vid svenska högskolor och universitet.
– Vi har inte haft resurserna att reda ut detta. Vi behöver veta varför, säger Kristofer Modig, vicerektor på LTH.

Den 21 mars 2023 beslutade Riksrevisionen att inleda en granskning av avhopp från högskolans grundutbildningar inom bristyrken. Bland ”bristyrken” räknas bland annat sjuksköterskor och ingenjörer.

Beslutet baseras på flertalet rapporter från bland annat Universitetskanslersämbetet och motiveras med att avhopp, också kallat ”studieavbrott”, är dyra. Individens studielån “går till spillo”, lärosäten förlorar intäkter och kvalificerad arbetskraft försvinner från arbetsmarknaden. Dessutom har Riksrevisionen i en rapport från 2019 visat att “få lärosäten genomför systematiska uppföljningar av åtgärder för att motverka avhopp”. 

Klara Folkesson, projektledare för granskningen, skriver i ett mejl till Lundagård att svenska lärosäten kommer att informeras i maj. 

Kristofer Modig, vicerektor vid LTH,
är positiv till den inledda granskningen.
Foto: Azin Khosravi

Kristofer Modig, vicerektor på LTH, har överblick över avhoppen på ingenjörsprogrammen vid Lunds universitet. Han menar att om man tittar på då en årskull har antagits och då de ska ha examinerats, har det skett ett signifikant bortfall:

68 procent avslutar sina påbörjade studier vid civilingenjörsprogrammen. Hos högskoleingenjörerna avslutar cirka 63 procent sin utbildning.

– Det är dock inte lika illa som de andra vi jämför oss med, säger Kristofer Modig och refererar till Chalmers, KTH och Linköping universitet där färre generellt examineras.

Anneli Jönsson är programdirektör på sjuksköterskeprogrammet vid LU. Via mejl skriver hon att programmet har ett avhopp på cirka 25–30 studenter per klass. Men ungefär 10 studenter återinträder till programmet var termin.

Hon menar att den huvudsakliga anledningen till avhopp är att studenterna kommit in på andra utbildningar. Därefter är ”utspärrningar” vanligt. Det innebär att om en student inte klarar en kurs och därför inte kan fortsätta utbildningen förrän den klarat kursen genom till exempel omtentor.

För att förebygga avhopp eller utspärrningar blir sjuksköterskestudenter inte längre avspärrade för en hel termin om de inte klarar en kurs. I stället är de bara avspärrade för den kurs de saknar förkunskaper till. Till exempel kan en student som inte klarat Omvårdnadens teknik och metod I inte läsa Omvårdnadens teknik och metod II. 

Kristofer Modig menar att det inte finns så mycket LTH kan göra för att motverka avhopp. Många får jobb innan sin examen, men kommer ha svårt när den vill nå högre inom sin bransch.
– Vi uppmanar studenterna att ändå avsluta sin examen. Den behövs för högre jobb. Att sakna sin examen på grund av att man inte gjort färdigt en uppsats eller en labbrapport kan skapa problem i framtiden, säger Kristofer Modig och understryker att ansvaret till viss del ligger på företagen som anställer studenter utan examen. 

Både Anneli Jönsson och Kristofer Modig välkomnar en granskning av avhopp, om en sådan skulle genomföras.

– Vi har inte haft resurserna att reda ut detta. Vi behöver veta varför, säger Kristofer Modig.

Fakta: Riksrevisionen

+

Riksrevisionen är den statliga myndighet som granskar effektiviteten i statlig verksamhet, statliga insatser och statliga åtaganden. De använder sig av intervjuer, dokument och andra datainsamlingsmetoder i sina granskningar.

En inledd granskning innebär att Riksrevisionen gör en pilotstudie. Beroende på pilotstudiens resultat bestämmer myndigheten om de ska genomföra en fördjupad granskning eller ej.