Hur man håller öppet under krig – så gör universitetet i Kiev

- in Nyheter

Universitetsledningen vid Ukrainas största universitet uttrycker stark oro kring studenternas säkerhet i kriget. Samtidigt handskas både de och studenterna med dilemmat kring att fortsätta sin utbildning, fly eller kämpa i kriget. Detta samtalade tre företrädare från universitetet om i Edens hörsal.

Den 18:e april ordnade Medicinska fakulteten ett seminarium om hur universiteten i Ukraina har fortsatt verksamhet under det pågående kriget. Tre representanter från Taras Shevchenko National University i Kiev var på plats i Edens hörsal. 

Volodymyr Ilchenko är professor och första vice-rektor vid universitetet, Ukrainas största universitet med 28 000 studenter. Han berättar om sina upplevelser dagen då kriget bröt ut den 24:e februari 2022. 

– För mig finns det ett före och ett efter. Det var en väldigt speciell dag, säger vice-rektorn.

Under krigets första dagar var föreläsningarna inställda. När den ryska armén försökte angripa Kiev var det omkring 3000 ukrainska soldater placerade för att försvara universitetet.  Vissa studenter förberedde sig på att evakuera. 

Ganna Tolstanova, professor på det ukrainska universitet, säger att eftersom många studenter bara var 18 år kände universitetsledningen ett stort ansvar över dem. 

– Den viktigaste informationen att få ut var att universitetet fortfarande var verksamt, även om föreläsningarna blev inställda. Efter några månader hade vi insett att många av våra studenter befann sig utomlands och att de behövde pengar för att överleva där. Då blev problemet vem som skulle förse dem med det, berättar Ganna. 

Ganna Tolstanova, Volodymyr Ilchenko och Serhii Ratych är företrädare för Taras Shevchenko National University i Kiev. Foto: Elin Ivertsson

Efter att kriget utbröt hade universitet brist på mat, vatten och medicin efter bara ett par dagar. Flera studenter med exempelvis diabetes kunde inte få tag på insulin och vände sig till universitetet. Även behovet av psykiatrisk hjälp och stöd till studenterna blev större. 

Moderatorn Maria Björkqvist frågar panelen hur de ser på dilemmat mellan att fortsätta sin utbildning, fly kriget eller gå med i armén. 

– Våra studenter och professorer är fria att göra sina egna val, men vi har fått instruktioner från utbildningsdepartementet att fortsätta med utbildningen. Även om våra studenter befann sig i allt från Japan till Australien beslöt vi oss därför för att fortsätta hålla utbildningen, säger Volodymyr Ilchenko. 

Han berättar att vissa akademiker vägrade att fortsätta sina uppdrag och tog semester fram till krigets slut. Däremot blev lärare som förlorade sina hus i bombningar välkomnade till europeiska partneruniversitet. 

Serhii Ratych, chef för internationella studentkontoret vid Kievs universitet, berättar att det var speciellt viktigt att hjälpa de som inte kunde bo kvar i norra Kiev efter krigets utbrott. 

– Våra studenter blev varmt välkomnade av våra partneruniversitet och vi har fått så många fler partners under krigets gång, säger Serhii Ratych. 

En student i publiken berättar att han själv flytt från Ukraina till Sverige och frågar panelen om de tycker att studenterna som har lämnat Ukraina borde komma tillbaka och kriga eller avsluta sina utbildningar utomlands. 

– Vi är mer än säkra att de som kan studera kommer att vara bättre förberedda att återuppbygga Ukraina när kriget är över, säger Serhii Ratych. 

– Genom att tala om Ukraina är ni värdefulla här. Vi kan inte binda oss till stadsgränser, vi är världsmedborgare, tillägger han. 

Efter föreläsningen betonar Ganna Tolstanova vikten av deras besök. 

– Det är viktigt att fortsätta prata om kriget, sprida våra historier och försäkra att det inte händer igen, säger hon