LU:s doktorandantagning under kritik

- in Nyheter, Utbildning

En ny rapport visar på brister i antagningen till forskarutbildningar vid Lunds universitet. Bland annat pekar den på att doktorander handplockas av sina handledare.

Processen gällande rekrytering och antagning till utbildning på forskarnivå vid universitetet är inte tillräcklig. Det fastslår Lunds universitets (LU) internrevision i en ny rapport. Bland annat rör det sig om bristande dokumentation vid handledning och att implementeringen av den nya antagningsordningen går i olika takt vid olika fakulteter.

I en antagningsordning anges de bestämmelser universitetet utgår från i frågor om exempelvis ansökan, behörighet och urval. Internrevisionen har kollat på tre fakulteter där samtliga är på olika stadier med implementeringen. 

– En av dem har gjort det, en är på väg och en menar att deras nuvarande process fungerar. Men när man läser rapporten kan man se att det finns ett behov av att de jobbar vidare och att antagningsordningen inte helt implementerad, säger Therese Kropp, internrevisor vid universitetet som har gjort granskningen. 

Till skillnad från antagning till utbildning på grundnivå är antagningen till forskarnivå inte lika automatiserad och transparent. Det är inte bara betyg, utan de som vill bli doktorander skickar in ansökningar som den framtida handledaren går igenom. Internrevisionen påpekar en risk för rättsosäkerhet då subjektivitet kan förekomma i de bedömningar som görs. I de granskningsintervjuer som gjordes lyftes också en risk att doktorander handplockas av handledare på institutionerna.  

Viktor Öwall, vicerektor vid LU.
Pressfoto: Kennet Ruona/LU

– Det är inte bra. En sak vi skrev in [i den nya antagningsordningen, reds. anm.] var att det inte fick vara en ensam person som gör bedömningarna. Det måste vara minst två lärare med docentkompetens och en av dem ska inte vara handledaren utan en oberoende person, säger Viktor Öwall, vicerektor vid LU.

Sedan beslutet förra sommaren har universitetet inte följt upp hur den nya antagningsordningen implementerats. Therese Kropp anser att man under denna tid borde ha gjort en kontroll.

– Man kan ju säga att från universitets sida finns det en bild av hur snabbt man borde komma med en kommentar, och från våran en annan. Vi tyckte ändå att efter ett halvår så bör man ha börjat att titta på det.

Men Viktor Öwall menar att en organisation inte kan ändra på sig direkt då beslutet ska vandra flera steg.

– Kommer det ett nytt beslut som helt plötsligt ska införas med nya rutiner så ska det sippra ner från universitetsstyrelsen, till fakulteter, och sen ut där rekrytering av doktorander sker på institutionerna. Det behövs en viss tid för implementeringen.

– Det har varit ett arbete som pågått väldigt länge. Jag tror att om vi inför det som vi beslutade om då så kommer den kritiken att tas bort, fortsätter han.

*Internrevisionen är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet med uppgift att tillföra värde och förbättra universitetets verksamhet.