I riskanalysen förlorar alltid Parentesen

- in Krönikor, Kulturkrönika

En olycka är aldrig nyttig. Men att förhindra dumkultur är att hämma riktig frihet. Det skriver Lundagårds kulturkrönikör Theo Selimovic.

Ännu en Valborg har kommit och gått. Ännu en gång har Parentesen trots stora protester blivit inspärrat, komplett med en gränsövergång och vakter med östtysk min. Konflikten stod mellan AF-bostäders strävan efter säkerhet och de boendes vilja (inklusive mig) att ha en stökig Valborg. Utfallet var föga förvånande.

AFB-logiken är följande: Antingen får de boende ha en stökig helg, med stor risk för personskador, förstörd egendom, och garanterad nedskräpning. Eller så spärras Parentesen in, Valborgfirandet får ske på annat håll, och inga skador sker. De boende får inte ha lika roligt, men vad gör väl det? Även om risken är liten, så är den statistiska kostnaden (risk gånger kostnad) så enorm att det inte är värt. Vem kan argumentera emot den tankegången?

I den moderna världen, med vår vidsträckta informationstillgång, är hela omvärlden möjlig att analysera. På grund av det primitiva behovet av säkerhet, kommer allt bli underkastad en kostnads-nyttoanalys, som då sipprar ner i varje beslut.

Det går alltid går att göra saker lite säkrare, eftersom kostnaderna för en olycka alltid överstiger nyttan. Särskilt problematiskt blir det i kontexten av studentikos dumkultur, som är just… dum och farlig. Kostnads-nyttoanalysen hämmar alla de idiotier som gör det roligt att vara ung och student. Som på Stanford, där man nu måste anmäla en fest två veckor i förväg med en lista på alla gäster samt deras alkoholpreferenser. Stanford har ju rätt: kostnaden för en alkoholförgiftning, eller ett övergrepp, eller att någon ramlar ner från ett tak, är ju enorm. Hur mycket skadar det att anmäla festen i förväg så att allting är under kontroll? Kostnads-nyttoanalysen är alltid till regleringarnas och inskränkningarnas fördel.

Men så kan man inte leva. Det som gör studentlivet underbart, de egenheter som man bara upplever en gång, hade aldrig klarat av rationalitetens inspektion. Gör en kostnads-nyttoanalys av parranvarv, eller stadsparksfylla kl. 08, eller kasta ägg på toddyspexare, eller andra dumheter. Det är inte mycket av studentikos kultur som faktiskt är rimlig eller rationell. Men det spelar ingen roll, för att vara fri på riktigt är inte exklusivt till rationella handlingar.

Riktig frihet, en nödvändig förutsättning för riktig kultur, innebär friheten att vara dum i huvudet. Så fort den börjar inskränkas med rationalitet, så går den förlorad.

Det är därför Parentesen kämpar mot AFB:s nedstängning, trots det till ytan rationella i beslutet. Frihet är att vägra kostnads-nyttoanalysen och i stället förbehållningslöst göra det man vill. En Stanford-student som blev avstängd på grund av en protest mot kostnads-nyttoanalysen formulerar det perfekt:
“They told me self-expression goes hand in hand with self-awareness,” sa studenten Zeitz, “I told them that doesn’t make sense.”