Tre frågor till Lena Hallengren på första maj

- in Nyheter, Politik

Lena Hallengren var huvudtalare när Socialdemokraterna firade första maj i Lund. Efter talet besvarade hon tre aktuella frågor om bland annat cancelkultur på universiteten och en eventuell höjning av CSN.

Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren gick i täten av partiets första maj-tåg i Lund. Tåget började och slutade på Stortorget och årets tema var: ”För hela Sverige”.

– Första maj är en speciell dag. Man möter många människor som delar samma värderingar och man samlar faktiskt ganska mycket kraft, säger Lena Hallengren.

Enligt Björn Abelsson, ombudsman för S i Lund, deltog 310 människor i tåget och ytterligare några hundra lyssnade till talen på torget.

Dagen före passade Lena Hallengren på att se valborgsfirandet i Lund. Hon besökte Stadsparken och lyssnade till tal och musik utanför AF-borgen.

– Jag kanske inte festade till det som andra lundabor men vi försökte göra det som man ska när man är här, säger kalmarbon Lena Hallengren.

Under hennes 20 minuter långa tal nämnde hon vårdköer, den ekonomiska krisen, 12-årige Murhaf Hamids rekordförsäljning av majblommor, hot mot demokratin, klimatkrisen och partiets feministiska utrikespolitik. Nuvarande regering kallade hon för ”den kanske mest högerkonservativa någonsin”. Störst applåd fick Lena Hallengren när hon påminde publiken om den samtyckeslag som Socialdemokraterna var med och tog fram 2018.

Direkt efter talet träffade hon Lundagård för en intervju. Lena Hallengren fick besvara tre heta frågor om utbildningspolitik.

Lena Hallengren svarar på tre
heta frågor som rör studenter.
Foto: Theodor Bondestam

1. Utbildningsminister Mats Persson vill granska förekomsten av cancelkultur på universiteten. Vad anser du om hans förslag?

– Jag tänker att akademisk frihet är just akademisk frihet. Vilka sätt man än går in och petar i den så legitimerar man att ta nästa steg. Just i det här fallet antar jag att det är sådant som Mats Persson själv tycker är upprörande som ska granskas. Jag tror att det är oerhört olyckligt.

2. Hur ser du på att regeringen har beslutat om att förkorta mandatperioden för universitetsstyrelser?

– Jag blir förfärad. Jag ser det i ett sammanhang av olika sätt som man försöker styra den akademiska friheten. Det är klart att man har frågat sig hur de där styrelserna hade sett ut om man själv hade fått utse dem men det är ju inte så det går till. Jag undrar vad som är nästa steg och varnar för vad som händer om vi fortsätter på den vägen.

3. Den fackliga studentorganisationen Saco studentråd menar att den senaste höjningen av studiemedlet är otillräcklig eftersom studenterna drabbas extra hårt av inflationen. De vill att CSN höjs med ytterligare 600 kr. Vad tänker du om det?

– Ekonomisk trygghet är förstås viktigt men det är alltid en diskussion om vilket reformutrymme som finns. Vi har inga sådana förslag just nu och det tycker jag att man ska vara ärlig och säga. I grund och botten har vi ett väldigt generöst utbildningssystem i Sverige, säger Lena Hallengren.

Efter intervjun skyndade hon vidare till Malmö, där hon också höll tal under partiets första maj-firande.