Prischock på sophämtning kan leda till höjda studenthyror

- in Nyheter

När Lunds kommun höjer avgifterna för sophämtning riskerar studenterna att hamna i skiten. De kraftiga kostnadsökningarna kan nämligen resultera i höjda hyror.

Den 1 januari i år höjde Lunds kommun avgifterna för renhållning och avfallshantering. Studentbostäder har tidigare betalat en rabatterad grundavgift, men ska nu betala lika mycket som alla andra flerfamiljsboenden i kommunen.

Henrik Krantz, vd för AF Bostäder.
Foto: Nicklas Rudfell.

”Den speciella studentgrundavgiften togs bort eftersom man, enligt svensk lag, inte får lov att ha en taxa som grundar sig på att man tillhör en speciell kategori av person utan måste grunda sig på vilket typ av boende man har”, skriver Lina Olsson (S), ordförande för Kommunala studentrådet, i ett mejl till Lundagård.

Henrik Krantz, vd för AF Bostäder, berättar för Lundagård att förändringen innebär att AF Bostäders kostnader för renhållning och avfallshantering ökar med omkring 400 procent. Han påpekar att kostnadsökningen kommer mycket olägligt, eftersom den ekonomiska situationen i allmänhet, på grund av omvärldsläget, redan är ansträngd.

Kan höjda kostnader för er leda till höjda hyror för studenterna?

– Alla kostnadsökningar kan leda till hyreshöjningar. Någonstans måste pengarna komma ifrån.

Henrik Krantz understryker dock att AF Bostäder har ganska stora säkerhetsmarginaler – i synnerhet i jämförelse med nationerna som redan har drabbats hårt av ränteläget.

Lundagård har tidigare rapporterat om att nationernas ökade räntekostnader har resulterat i hyreshöjningar med så mycket som tio procent.

Erik Granfeldt, ordförande för nationernas samarbetsorgan Kuratorskollegiet, uppger i ett mejl till Lundagård att den höjda avfallstaxan kan resultera i ytterligare hyreshöjningar.

”Alla ökade obligatoriska avgifter, och nya utgifter överlag slår såklart hårt mot de ideella bostadsstiftelsernas ekonomi. Högre kostnader leder obönhörligt till att man måste ha högre intäkter för att gå runt.”

Ett av huvudskälen till att kostnadsökningen blir så kraftig är att Lunds kommun i sitt förslag har valt att inte klassificera studentkorridorer som ett sammanlagt hushåll, utan kräver att AF Bostäder och nationerna ska betala en avgift för varje enskild boende i korridoren – något som både AF Bostäder och nationerna har riktat skarp kritik mot.

Henrik Krantz menar att även om en korridor har flera boende är sopsorteringen gemensam – korridoren bör därför betraktas som ett hushåll. Erik Granfeldt instämmer:

”Vi vill att kommunen ska se över beslutet som är taget. En lägre avgift för korridorsboenden har diskuterats på gemensamma möten – från vår sida skulle vi vilja se en lägre avgift eller att en korridor rent av skulle ses som ett enda hushåll. Det vore en konkret åtgärd för att hjälpa oss att hålla hyrorna nere.”

Lina Olsson (S) pudlar
om sophämtningen.
Pressbild: Simon Norlin, Lunds kommun

Det pågår en dialog mellan AF Bostäder, nationerna och Lunds kommun om att revidera beslutet.

– Jag är försiktigt optimistisk ändå att kommunen justerar det här, säger Henrik Krantz.

Lina Olsson berättar att renhållningssyrelsen har lagt ett nytt förslag till kommunfullmäktige. Förslaget innebär att de som bor  i så kallade institutionsboenden, till exempel korridorer, ska betala en institutionsavgift som motsvarar hälften av avgiften som gäller för flerfamiljsfastigheterna.

”I den samlade översyn som gjordes har en del saker blivit fel. Det har aldrig varit kommunens avsikt att fördyra för studentbostadsföretagen. Vår ambition är att vi inom kort ska kunna fatta beslut så att vi rättar till de fel som begåtts.”