Så mycket mer betalar studenter i hyra 2023

- in Nyheter

Från två till tio procent. Så mycket höjs hyrorna för Lunds olika studentbostäder. Anledningen är den höga låneräntan och en dyster ekonomisk framtid.

Lundagård har tidigare rapporterat om att Helsingkrona nation och Lunds nation får betala nästan dubbelt eller tredubbelt så mycket i räntekostnader för lån nästa år. Helsingkrona räknar med en ökning från 3,4 miljoner kronor år 2022 till 6,4 miljoner år 2023, och Lunds med en ökning från 3,8 miljoner till 9,9 miljoner kronor. 

– Gör vi ingenting så riskerar vi att tappa allt, sade Helsingkrona nations husförman Nicholas Pershaf till Lundagård den 25 november. 

Enligt en enkätundersökning som Lundagård gjort är inte Helsingkrona och Lunds nationer ensamma. Av de nationer som svarade säger Smålands nation, Blekingska nationen och Göteborgs nation att de räknar med en fördubblad räntekostnad nästa år. 

Det här är verkligheten vi lever i.

Smålands nations bostadsstiftelse har 22 miljoner i lån. Vid årsslutet kommer de ha betalt 350 000 kronor i ränta. Nästa år beräknar de att samma utfall kommer ligga på 750 000 kronor. 

Göteborgs nations kurator Oliver Hedin berättar att de räknar med en dubblering från 250 000 till 500 000 kronor i räntekostnader. 

– Det här är verkligheten vi lever i. Vi är ändå relativt väl förskonade, det är värre för andra, säger han till Lundagård. 

Blekingska nationen vill inte uppge en exakt siffra, men räknar också med en dubbelt så hög räntekostnad. 

Utöver de ökade räntorna räknar Konsumentverket med att elpriserna kommer fördubblas nästa år. Dessa stigande kostnader innebär att flera av nationerna behöver höja sina hyror med upp till tio procent år 2023. 

Av de nationer som svarade på Lundagårds enkät kommer Kristianstad nation undan lindrigast: de räknar med att höja hyran med endast 2,4 procent, enligt Hyresgästföreningens förslag. Detta då de – till skillnad från andra nationer – inte har några större lån. 

Därefter kommer Hallands nation och Sydskånska nationen med sex procent vardera i hyreshöjning, följt av Malmö, Smålands samt Wermlands nation på 7, 7,4 respektive 7,5 procent. Dock beror hyreshöjningen på Smålands på vilken typ av lägenhet hyresgästen bor i, och kan bli uppemot tio procent. Västgöta nation höjer i sin tur hyran med 8 procent, för att hyresgästerna ska fortsätta betala en 10-månadershyra.*

På tredjeplats i hyreshöjningarnas liga är Göteborgs nation på 8,7 procent, trumfad av Lunds och Helsingkrona nation. De höjer hyran med tio procent. 

Ingen vill ha en recession eller lågkonjunktur.

Lunds två största studentbostadsföretag, AF Bostäder (AFB) och Michael Hansens Kollegium (MHK), drabbas också. Men MHK drabbas hårdare än AFB. AFB skriver i ett pressmeddelande att de höjer hyran med två procent, bara 0,1 procentenheter mer än förra året. De flaggar dock för att höjningarna kan bli högre inför år 2024. MHK skriver till sina hyresgäster att de höjer med åtta procent.

Erik Granfeldt, ordförande för Kuratorskollegiet som samordnar Lunds studentnationer, menar att hyreshöjningarna är tråkiga för alla. 

– Ingen vill ha en recession eller lågkonjunktur. Men vi har en elkris, ökade kostnader på råvaror, stigande räntor och kriget i Ukraina, säger han. 

Är ni rädda för att studenter blir avskräckta för att söka sig till nationernas boenden?

– Jag tänker att det varierade utbudet drar studenter till nationerna. Det är också en faktor att det är kul att bo på nation. 

*Artikeln har uppdaterats med Västgöta nations svar.
Artikeln publicerades i Lundagård nr 8 2022. Malmö nations och Sydskånska nationens svar har lagts till i webbartikeln. Östgöta nation och Kalmar nation har inte återkommit.