Lundastudent fälld för fusk – använde ChatGPT

- in Nyheter, Utbildning

Studenten använde chatbot för att skriva en inlämningsuppgift. Det är det första fallet av AI-fusk vid Lunds universitet. Studenten varnas.

Sydsvenskan rapporterar om att en student vid Lunds universitet (LU) har fällts för fusk där artificiell intelligens använts. 

Inlämningsuppgiften var i psykologi, och skriven på perfekt akademisk engelska – något som var en varningssignal för läraren. Texten skiljde sig även markant från andra studenters svar och tidigare texter inlämnade av samma student. 

Läraren bad ChatGPT svara på samma fråga som studenten. Boten gav tre svar som liknade studentens i både struktur och språkbruk, med vissa meningar som var helt identiska. 

Studenten nekar inte till användandet av boten, men menar att det hen gjorde var tillåtet. Hen säger även att den endast bad ChatGPT förklara en svårbegriplig artikel och likställer det med att ta hjälp av läraren. 

Disciplinnämnden fastställer dock att studenten, genom att använda en chatbot, försökt ”vilseleda vid prov”. Det bryter mot högskoleförordningen och kan leda till avstängning. Men eftersom inlämningsuppgiften var av ”extremt ringa omfattning” ges endast en varning. 

Elin Bommenel, lektor vid institutionen för tjänstevetenskap, säger till Sydsvenskan att nämndens beslut sätter prejudikat för framtiden. Hon menar att lärare måste utbildas i att hantera sådana fall, som kommer öka om studenter inte får ordentlig handledning i gränserna för användandet av AI-verktyg. 

Hon tror även att fler examensarbeten där studenter tagit hjälp av, till exempel, ChatGPT kommer att lämnas in i framtiden.

– Jag tror att de kommer att upptäckas. Frågan är om de kommer att anmälas. Om lärarna säger till sina studenter att de i examensarbetet ska visa självständig analys och studenterna sedan inte gör det så kan de bli underkända eftersom de inte uppnått målet, snarare än anmälda för fusk, säger Elin Bommenel till Sydsvenskan.

Läs även: AI utmanar universitetet – lärare har upptäckt fusk