Extrem algblomning i sjön Sjøn sätter stopp för nollningsaktiviteter

- in Nyheter

Den 22 augusti meddelade Akademiska Hus att vattnet i sjön Sjøn efter en mätning funnits otjänligt för bad, något som sätter käppar i hjulet för LTH:s nollning. Då vattnet inte anses lämpligt att bada i kommer den traditionsenliga draggningen och regattan inte kunna hållas i sjön.

Daniel Kampf, avdelningschef för Akademiska Hus teknik- och serviceenhet säger till Lundagård att ett test gjordes den 19 juli och att vattnet då fanns tjänligt för bad. Efter den 19 juli blev sjön ”mer och mer grön” och när den senaste mätningen gjordes var algblomningen så kraftfull att sjöns vatten underkändes för bad.

– Det är såklart tråkigt att behöva stänga sjön, men vi måste kunna garantera säkerheten för de som rör sig på området, säger Daniel Kampf.

Daniel Kampf hoppas att studenter och andra som rör sig på området kommer använda sitt sunda förnuft.

– Vi har satt upp en del stora och tydliga skyltar på området runt sjön, men vi kan inte sätta upp några kravallstaket eller avhysa någon från området.

Även förra året fanns Sjøns vatten otjänligt för bad, detta efter en storskalig fiskdöd i sjön. Daniel Kampf tror inte att det finns någon koppling mellan fiskdöden och den nu pågående algblomningen, men påpekar också att den utredning som tillsattes för att klargöra fiskdöden inte gav några raka svar.

Vad gäller åtgärder och eventuell sanering av sjön kan Daniel Kampf inte uttala sig än.

– En utredning pågår, och när vi fastställt orsaken kan vi börja ta nästa steg.

Fredric Ahrling, kårordförande för Teknologkåren vid LTH (TLTH) skriver i ett mejl till Lundagård att kåren har förståelse för Akademiska Hus beslut, men att man tycker det är synd att inte kunna använda sig av sjön Sjøn.

”Våra medlemmars säkerhet är av högsta prioritet för oss, så vi tar alla varningssignaler på allvar”, skriver Fredric Ahrling.

Hur det blir med nollningsevenemangen kan Fredric Ahrling inte svara på i nuläget men att kåren känner sig trygg i att kunna anordna en bra och rolig nollning. Han påpekar också att TLTH har kontinuerlig kommunikation med Akademiska Hus och bevakar utvecklingen av situationen i sjön Sjøn.

Inte heller Daniel Kampf verkar orolig över alternativa lösningar på regattan och draggningen:

– Jag minns inte hur de gjorde förra året faktiskt, men jag tror de löste det på något annat håll – det finns mycket bra kreativitet där!