POC-medlemmar anklagar Smålands nation för rasism – hoppar av

- in Nationer, Nyheter, Studentliv

I början av juli tog aktiva people of colour (POC)-medlemmar vid Smålands nation över nationens konton på sociala medier. I ett inlägg på Facebook och Instagram anklagade medlemmarna nationen för rasism och meddelade samtidigt att de gemensamt avgår. Avgången är ett resultat av en halvårslång konflikt.

”Aktiva POC-medlemmar har kontinuerligt tystats genom rasistiska kommentarer under nationsmöten och det växande rasistiska våldet har blivit outhärdligt för oss”, skrev de avgående medlemmarna bland annat på sociala medier.

Inlägget skrevs efter ett halvår av stridigheter inom nationen, där anklagelser om både rasism samt legitimering av sexköp gått om varandra. Detta har hänt: 

Misstroendeförklaring – 13 december 

I december 2022 misstroendeförklaras en styrelsemedlem på grunderna att denne ska ha ljugit om enskilda personer. Styrelsemedlemmen har aktivt jobbat för att lyfta rasismen inom nationen, vilket gör att Smålands aktiva POC-medlemmar misstänker att rasism kan ligga bakom misstroendeförklaringen. 

Sexarbete-splittringen – 24 januari

I januari 2023 anordnas en föreläsning med Red Umbrella Sweden (RUS), en ­organisation som arbetar för att stärka sexarbetares villkor. De är för en fullständig avkriminalisering av sexarbete, vilket skiljer sig från den svenska sexköpslagen. Att nationen anordnar en föreläsning med RUS kritiseras av flera nationsmedlemmar, såväl som utomstående personer. Josephine Pahlman, medlem i Smålands nation, berättar för Lundagård att hon blir anklagad för rasism i kommentarsfältet när hon kritiserar evenemanget på Facebook. Hon berättar också att nationens officiella facebooksida gillar kommentarerna som anklagar henne för rasism. Red
Umbrella Sweden
väljer att inte ställa upp för en kommentar.

Knappt två veckor senare anordnar medlemmar som är kritiska till RUS-föreläsningen en föreläsning med Inte Din Hora. Inte Din Hora är en organisation som ­ställer sig bakom den svenska sexköpslagen och
arbetar för att ingen ska utnyttjas i sexhandeln. De två föreläsningarna och kritiken de mött gör det tydligt att det finns en intern splittring kring hur nationen bör förhålla sig till frågan om sexköp och vilka föreläsare som ska bjudas in.

Från Red Umbrella Swedens föreläsning på Smålands nation. Skärmdump från @smalandsnation på Instagram. Foto: Instagram.

Påstådd Instagramkupp – 5 mars

I mars publicerar nationen flera bilder på banderoller som skapats på en workshop. Inlägget väcker kritik både inom och utanför nationen. Det påstås även att en person ska ha tagit över nationens Instagram och publicerat inlägget, vilket dåvarande nationsombud Adam Ståhl avfärdar. Han berättar för Lundagård att nationen inte tar ställning i frågan om sexköp, men att det finns anledning att diskutera hur nationens sociala
medier används.

En av banderollerna som figurerade i inlägget från den påstådda instagramkuppen. Skärmdump från @smalandsnation på Instagram. Foto: Instagram.

 

POC-medlemmar avgår – 3 juli

I början av juli publiceras ett inlägg på nationens Facebook och Instagram där ”the last remaining poc active members” meddelar att de gemensamt avgår. Smålands nation skriver i efterhand att inläggen publicerades under en tid då de sociala medierna togs över och
kontrollerades av en enskild och okänd
person.

I inlägget beskriver medlemmarna att de väljer att avgå just nu, då Smålands nation nyligen försökt ersätta två aktiva POC-medlemmar med två vita medlemmar. De skriver att detta är andra gången under ett år som nationen försöker bli av med POC-medlemmar. Även denna gång menar de att rasism ligger bakom beslutet.

”Vi ser att attacken mot de två ­socialistiska POC-medlemmarna (…) endast grundar sig på deras antirasistiska arbete samt den socialistiska och materialistiska kritik de framfört av den svenska sexköpslagen” skriver de avgående POC-medlemmarna i inlägget.

Strax efter inlägget går Smålands nation ut på sociala medier och säger att personen bakom inlägget är okänd.

Publiceringen av denna text kommer i slutet av en lång intern konflikt i vår organisation. En konflikt som har haft många former och många olika konfliktlinjer under de senaste åren. Detta var en konflikt där politiska meningsskiljaktigheter och personlig misstro blev svåra att urskilja”, skriver nationen och fortsätter:

Även om vi hoppas att vi har gått förbi konflikten, vill vi inte glömma den utan snarare lära oss, reflektera och vara bättre förberedda för framtiden genom processen”.

Första bilden av nio i posten som meddelade de sista POC-medlemmarnas utträde ur nationen. Posten har nu tagits bort från instagram. Skärmdump från @smalandsnation på Instagram. Foto: Instagram.

 

Lundagård har sökt Smålands nation samt de medlemmar som valde att avgå, men de har valt att inte medverka.