Före detta Lundagård-redaktören och Miljöpartiets grundare Per Gahrton har avlidit

- in Nyheter

Per Gahrton var Lundagårds chefredaktör 1968-69. Han var initiativtagare när Miljöpartiet grundades 1981 och ett av dess första språkrör. Han avled på sjukhus natten till tisdag, bekräftar Miljöpartiet för Svenska Dagbladet.

När miljörörelsen växte sig stark på 1970-talet kom Per Gahrton med idén om ett nytt parti – som senare skulle bli Miljöpartiet. Per Gahrton var språkrör för Miljöpartiet 1984 till 1985. Han satt som riksdagsledamot för partiet 1988 till 1991 och 1994 till 1995, och som ledamot i Europaparlamentet 1995 till 2004.  

”Du lämnar ett stort och vackert arv efter dig. I en tid av mörker påminner du oss om att det gick att driva förändring baserat på medmänsklighet och respekt för naturen”, skriver Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi på plattformen X. 

Som chefredaktör för Lundagård försökte Per Gahrton hitta en medelväg mellan det han beskrev som högerns ”studentikosa traditionalism” och ”vänsterns jippoanarkism”. Studenterna, menade han, är inte en elitgrupp vid sidan om samhället, utan en del av samhället. Per Gahrton var en stridbar redaktör och ifrågasatte bland annat Akademiska Föreningen, kårerna och Lundakarnevalen.  

Samma år som Per Gahrton lämnade Lundagård utsåg Veckojournalen honom till ”Årets argaste unga man”. 

Per Gahrton med avhandlingen
”Riksdagen inifrån”.
Arkivbild: Per Lindström

Gahrton disputerade även i sociologi vid Lunds universitet – en disputation som väckte stor medial uppmärksamhet. Avhandlingen, ”Riksdagen inifrån: en studie av parlamentarisk handfallenhet inför ett samhälle i kris”, kritiserade det politiska arbetet i riksdagen och baserades på Gahrtons erfarenheter som folkpartistisk riksdagsledamot. 

Per Gahrton blev 80 år gammal.