Kinos framtid fortsatt oklar efter kommunal omröstning

- in Kultur, Nyheter

Lunds kommun har beslutat att säkra biografen Kinos plats i Lund för lång tid framöver. Det kommunala stödet täcker dock inte hela kostnaden för de ombyggnationer som biografen planerat för, och Kinos framtid som kultur- och filmhus är fortfarande osäker.

För ett par veckor sedan beslutade Lunds kommun att gå in som ekonomisk garant för att hjälpa biografen Kino att utvecklas och säkras för framtiden. Beslutet innefattar ett 20-årigt hyresavtal med Stena fastigheter och att det årliga verksamhetsstödet ökar till 2,5 miljoner kronor. Men även om kommunen investerar stora pengar har de endast beviljat hälften av den projekterade ytan, något Sydsvenskan var först att rapportera om.

På Kino är man positiva till stödet men har blandade känslor kring beslutet som helhet.

– Det är mycket som är uppe i luften nu. Vi har inte poppat champagneflaskorna än utan det är mer frågor som vad betyder detta, hur går vi vidare?, säger Lin Laurin, en av de som arbetar med biografens utbyggnad.

Sedan 1994 har biografen mitt i centrala Lund lockat besökare i alla åldrar med kvalitetsfilm från hela världen. Planeringen för ett större filmhus som mötesplats med utrymme för festivaler, samtal och servering har diskuterats under lång tid med många olika förslag.

– När SE-banken lämnade sina lokaler skapades möjligheten att bygga mindre, inte behöva flytta på sig men ändå få massa plats. Det kändes som en väldigt bra möjlighet, säger Lin Laurin.

Planen inkluderar två nya biosalonger, en stor foajé med plats för en eventyta samt en ny pampig ingång med restaurangverksamhet i direkt anslutning till Stortorget och Lilla Fiskaregatan. Men i kommunens beslut ingår varken den planerade restaurangdelen eller den nya ingången.

Kommunen anser efter utredning att beviljande av hela ytan är omöjligt. Sebastian Jaktling, ordförande för kultur- och fritidsnämnden vid Lunds kommun, menar att beslutet innebär en tydligare gränsdragning mellan kommunens kulturpolitiska åtaganden och det som ligger i näringslivspolitiska aspekter.

– Vi går in som garant för att Kino ska kunna utvidga sin kulturverksamhet medan vi lämnar det upp till fastighetsägaren att förhandla om den tänkta restaurangdelen. Annars hade vi som kommun och offentlig aktör hyrt en restaurang och det tycker vi är svårmotiverat, säger han.

Resultatet av utredningen kom kort inpå kommunstyrelsens omröstning och har lett till kritik från Kino. Trots detta är Sebastian Jaktling nöjd över vad kommunen kommit fram till.

– Risken hade varit att vi gått miste om hela lokalen för att det skulle ske ytterligare omtag eller diskussioner, säger han.  Jag förstår att Kino uppskattat om vi gått in som garant för hela lokalen men jag tycker ändå vi skapar bra förutsättningar för Kino.

– Vi tycker att den kommunala processen skett i fel ordning.

På Kino anser man att kommunen inte lägger hänsyn till helheten av det kulturkluster man vill skapa. Beslutet kan nu leda till att planritningar behöver göras om, med förändringar såsom endast en ny biosalong, inga nya toaletter, mindre personalutrymmen och en betydligt mindre serveringsverksamhet.

– Vi tycker att den kommunala processen skett i fel ordning. Hade vi vetat det vi fått reda på nu i slutet hade våra ritningar kanske inte sett ut såhär eller så hade vi redan fixat pengarna som vi nu behöver, säger Fredrik Jönsson, verksamhetsledare på Kino.

Att få in de efterfrågade pengarna är nu Kinos mål, detta för att säkerställa att den ursprungliga ambitionen med ett filmhus kan bli verklighet. Men tiden är knapp.

– I början av oktober vet vi om vi kan hyra den här delen själva och då vet vi om det blir ungefär som vi planerat för. Om vi istället vet att vi inte kan hyra den här delen då är det ytterligare tid för att projektera om och då vet vi i slutet av året, säger Fredrik Jönsson.