Efter tre år – nu får Skissernas museum en museichef

- in Nyheter

Den 1 oktober tillträder Annie Lindberg tjänsten som museichef på Skissernas museum. Hon utses för en period om sex år och efterträder Patrick Amsellem. Som blivande museichef betonar Annie Lindberg museets roll som mötesplats för konst och vetenskap.

Efter att ha varit utan chef i tre år har Skissernas museum i Lund åter fått en museichef. Det är Annie Lindberg, tidigare tillförordnad chef för museet, som tillträder tjänsten. I sin nya roll ser Annie Lindberg fram emot att kunna jobba mer långsiktigt med museiverksamheten.

Annie Lindberg lyfter museets profil som universitetsmuseum och betonar möjligheten att sammanfoga museet och dess konst med forskning och utbildning.

– Jag vill lyfta samlingen och museet som forskningsinfrastruktur, säger hon.

– Vi har i många år jobbat med att digitalisera samlingen och göra den tillgänglig och synlig. Det senaste året har vi dragit i gång ett pilotprojekt kring objektbaserat lärande som är en högskolepedagogisk metod där föremål i samlingen används i undervisningen. Här kan vi bredda och göra samlingen relevant inte bara för närliggande discipliner utan för alla fakulteter.

Samtidigt understryker Annie Lindberg att Skissernas museum riktar sig till en bred målgrupp och ska vara relevant för alla, oavsett bakgrund och förkunskaper.

– Du ska inte behöva vara akademiker för att kunna ta till dig våra utställningar, konstaterar hon.

Skissernas museum är en del av Lunds universitet och tillhandahåller världens största samling av skisser och förarbeten till offentlig konst samt universitetets konstsamling. Det är även Lunds universitet som ansvarat för rekryteringen av tjänsten.