Efter tre år – Skissernas museum saknar fortfarande chef

- in Nyheter

Skissernas museum utlyste tjänsten som chef i höstas, men avbröt rekryteringen.
– Kanske sökte vi en omöjlig chefsroll, säger Anders Berglund, ledamot i Skissernas styrelse.

Hösten 2020 lämnade dåvarande museichef Patrick Amsellem sin tjänst som chef på Skissernas efter nio år på posten, och Annie Lindberg tillsattes som tillförordnad chef. Museet har nu varit utan ny chef i nästan tre år, och rekryteringsprocessen som inleddes under hösten 2022 har avbrutits. Kommer museet få någon ny chef, och hur påverkas museet av att processen drar ut så på tiden?

Skissernas museum, som drivs av Lunds universitet, är direkt underställt rektorsämbetet, och ytterst är det också rektorns ansvar att utse museichefen. Anders Berglund, styrelseledamot för Skissernas museum, var med i rekryteringsprocessen under hösten. Han berättar att anledningen till att rekryteringen avbröts var att man sökte en för bred profil, och behövde ändra tjänsten.

– Vi kände att vi sökte en för bred tjänst, och att vi behövde gå tillbaka till ritbordet. Det är lätt att man tar en tidigare chef och tänker att man ska ha en likadan när man kanske borde tänka på vad det är man behöver nu.

Hade ni alltså för höga krav i processen i höstas?

– Ja, och kanske sökte vi en omöjlig chefsroll. Så vi behövde gå tillbaka och se om vi gjort något fel i den processen, och haft en för stor önskelista.

Trots att museet varit utan ny chef i snart tre år fungerar verksamheten bra, och museet har flera utställningar i gång menar Anders Berglund. Han känner sig inte orolig för museet och menar i stället att det varit bra att kunna ta sig tiden till att göra en bra rekrytering.

– Museet har drivits på ett väldigt bra sätt, och jag uppfattar inte att verksamheten drabbats av detta. Vi har känt att vi har kunnat lägga tid på detta istället för att jäkta iväg och göra fel, säger han.

Vad de nya kraven ska vara i nästa rekrytering vill Anders Berglund inte gå in på, men han menar att en ny utlysning av tjänsten ska tillkomma så snart som möjligt, och att en ny chef för det universitetsägda museet måste vara på plats i år.