Lunds finaste och fulaste hus

- in Frågan, Nyheter

Lundaborna har sagt sitt. Stadens finaste och fulaste byggnader är utsedda. Både stora studentkomplex och historiska hus finns att hitta bland svaren.

I en enkätundersökning som Lundagård gjort, blev lundaborna frågade vad de tycker är stadens finaste byggnad. Universitetsbiblioteket blev enkätens stora vinnare, med nästan fyra av tio röster (37 procent). På andra plats hamnade Universitetshuset med var femte röst (20 procent), följt av Gamla kirurgen och domkyrkan med 8 respektive 5 procent.

Men varför är då Universitetsbiblioteket etta på listan? Här är några utvalda svar från enkäten:

”Stor, ståtlig byggnad som representerar staden på bästa sätt! Vackra vildvinsrankor som varje årstid skiftar i härliga färger.”

”Gammalt och något mystiskt! Samtidigt gör växter vid byggnadens väggar att man känner sig som i skogen!”

Många av de svarande nämner att det som gör biblioteket unikt är hur naturen smälter in i fasaden och att den omkringliggande miljön spelar en stor roll. Enligt Paula Prieto de la Fuente, biträdande programledare för arkitektutbildningen vid LTH, är svaren inte helt oväntade.

– De byggnaderna är lite äldre och pampigare, det finns en parkmiljö runt omkring och det är en spännande väg att komma dit, som fotgängare eller cyklist. Det väcker känslor av fantasi och får en att drömma om vad som varit och kan bli, säger hon.

I enkäten frågade vi också vad lundaborna tycker är stadens fulaste byggnad. Den titeln gavs till studentkomplexet Sparta, som fick 38 procent av rösterna. På andra plats kom Universitetssjukhusets huvudbyggnad, Blocket, med 14 procent, tätt följt av Malmborgshuset med 13 procent.

Varför valde de svarande Sparta? Så här skriver folk i enkäten:

”Sparta verkar inte som att det någonsin designades för mänsklig trevnad. De tätt packade byggnaderna skapar förvirring och tillsammans med de många fönstren får man känslan av att befinna sig i en dystopisk panoptikon.”

”Fruktansvärt deprimerande. Ska den gröna färgen vara där eller är det rakt igenom alger som smått sig ner?”

De svarande tycker att Spartas och sjukhusets storlek tillsammans med deras gråa fasader inte smälter in med omkringliggande natur och närliggande hus. Andra menar att byggnaderna ger en dystopisk känsla och påminner om Sovjetunionen och Östtyskland. Men Paula Prieto de la Fuente är reserverad om att kalla Sparta fult.

– För en arkitekt hade Sparta nog rangordnats som minst ful bland de tre, då den lever upp till både brutalistiska och ­funktionalistiska ideal. Till exempel har du plats för att parkera din cykel och det finns god cirkulation i komplexet, säger hon.

Finns det något byggnaderna har gemensamt som får folk att tycka att de är fula?

– De har inte samma bearbetning som andra byggnader. Blocket [sjukhuset, reds. anm.] har en massa fönster och känns ­anonymt på ett sätt. Medan Malmborgshuset är precis vid ett torg och hör inte riktigt till i den omkringliggande miljön.

En utmärkande del av resultaten är att vissa byggnader finns på listan över både de finaste och fulaste byggnaderna i Lund. Bland andra har AF-borgen, Helsingkronahuset och även Sparta en handfull röster i båda kategorierna.

AF-borgen anses av någon vara historisk och kulturellt rik, medan en annan tycker den är för ”borgerlig”. Samtidigt har Sparta-supportrarna skrivit att de gillar fasadens gröna färg. En upptäckt Paulina Prieto de la Fuente tycker är spännande.

– Jag tror att det har mycket att göra med ens personliga ideal och preferenser. Det beror också på vilken typ av kontakt man får med en byggnad. Ifall man ofta besöker eller jobbar på en viss plats så uppskattar man miljön på ett annat sätt, säger hon.

Paulina Prieto de la Fuente säger även att resultatet speglar personerna som deltagit i enkäten och miljöerna de själva befinner sig i. Till exempel menar hon att en stor del av universitetets hus kommit upp bland de finaste byggnaderna, vilket inte är en slump.

– Jag tror att Lunds identitet som universitetsstad spelar in. Det är en del av varför man byggt de här byggnaderna så omsorgsfullt och fint. Och många av de som röstat har förmodligen en relation till Lund som just en universitetsstad, säger hon.

Något som Paulina Prieto de la Fuente är övertygad om är att vad personer räknar som fina och fula byggnader inte är universellt, varken nu eller i framtiden. Uppfattningarna kan också ändras efter tid och beroende på rådande normer. Paulina Prieto de la Fuente ser fram emot hur framtida bidrag till Lunds arkitektur kan ändra folks preferenser.

– Det är många idag som till exempel tar inspiration från datorspelsvärlden i sin stil. Det kommer bli spännande att se när den generationen börjar bygga i vår materiella värld, säger hon.

Själv tycker Paulina Prieto de la Fuente att Lunds finaste byggnad är Stadshallen vid Stortorget. Medan stadens fulaste byggnad är Elite Hotel vid Ideon Science Park.

om enkäten

+

Enkäten delades i Lundagårds sociala medier. Totalt svarade 322 personer. Urvalet av givna svarsalternativ gjordes av redaktionen, med möjlighet för användare att lägga till sina egna alternativ samt kommentera varför de svarat som de gjort.