Philip Teir visar värdet av skvaller

- in Kultur, Kultur & Nöje, Recension

I den nya biografin "J och B. Scener ur ett skenäktenskap" tecknar Philip Teir ett porträtt av den finlandssvenska kulturgiganten Jörn Donner genom Donners relationer. Dante Löfmarck har läst boken och ser ett karaktärsdjup i anekdoter och skvaller.

Andras sexuella läggning är av ringa intresse. Om någon är straight, bi eller poly säger nästan inget om människan. Vad som dock är intressant är andras sex och kärleksliv. Sådant avfärdas ofta som skvaller. Men fetischer, sexuella partners och sexuella förmågor kan kasta ljus över en människa och ett liv.

Philip Teirs J och B. Scener ur ett skenäktenskap (Schildts & Söderströms) är en biografi om den finlandssvenska författaren Jörn Donner dör Teir valt att fokusera på Donners sex- och kärleksliv. Genom att skriva om vilka sängkamrar Donner vistats i ritar Teir upp en karta över svensk och finskt kulturliv under 1900-talets andra hälft.

Efter Jörn Donners död 2020 börjar Jörns änka Bitte läsa hans mejl. Bittes sorgearbete efter sin makes bortgång blir att gräva ner sig i hans kärleksaffärer. Att flertalet kvinnor figurerat i Jörns liv vet Bitte. Affärerna visar sig vara många och sträcker sig till början av deras relation och tidigare. Många bär även på välbekanta namn. I mejlen finner hon en relation som sträckt sig från 60-talet till Jörn Donners död som får Bitte att revidera äktenskapet. Jörn hade hatat Bittes intresse för kompostering, så hämnden för Jörns lögner består för Bitte i att kasta delar av hans aska i komposten.

Scener ur ett skenäktenskap är en skattkista av skvaller. Att veta att Jörn Donner i sina egna ord ”belägrade” författaren Suzanne Brøgger har förgyllt min tillvaro. För att inte nämna vetskapen om Donners fäbless för att bära trosor i latex. Först en bit in påminns jag om Bitte och lögnerna hennes make dragit för henne. Visst skulle man kunna moralisera kring det, men det hade varit ganska ointressant. Det som är bokens behållning är inte äktenskapet i sig. För mig som finlandssvenskofil är det speciellt hur äktenskapet och de utomäktenskapliga relationerna fångar en tid i Svenskfinlands litteraturvärld.

På en formnivå skiftar boken mellan prosa och transkriberade intervjuer. Dessa hopp utgör bristen i boken. Att ta in flera röster belyser ämnet ur flertalet perspektiv. Men då perspektiven placeras i separata block förlorar de delar av sin belysande effekt. Intervjumaterialet hade gjort sig bättre inbakat i prosan. Nu får i stället boken en ojämn karaktär.

Bild av omslag: Schildts & Söderströms

Ojämnheten till trots har Philip Teir skrivit ett intressant dokument över en man. Men Teir har inte bara fångat upp Jörn Donner själv, utan även en tid i svenskt, finskt och finlandssvenskt kulturliv. Att göra det på bara 224 sidor är imponerande. Jörn Donners liv var innehållsrikt. Donner hade en diger produktion böcker och filmer bakom sig då han gick bort. Nästan lika omfattande som produktionen var hans cv: riksdagspolitiker, chef för Svenska filminstitutet, diplomat, porrskådis (vill man veta mer om det får man läsa boken) för att nämna blott ett fåtal av de yrken Donner hade. Valet att utgå Donners sexliv, att utgå ifrån ”skvaller”, var nog ett smart sådant.