DEBATT: AF måste peta Marxistiska Studenter

- in Debatt

I en demonstration utanför Universitetsbiblioteket, arrangerad av Marxistiska Studenter, skanderades antisemitiska slagord. Sådant beteende kan inte tolereras i Lunds studentliv och att Akademiska Föreningen bör avsluta sitt samarbete med Marxistiska Studenter, skriver studenten Elias Nilsson.

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna. 

Under en demonstration utanför Universitetsbiblioteket i fredags, anordnad av AF:s medlemsförening Marxistiska Studenter, skanderades antisemitiska slagord. Judehat i Lunds studentliv kan inte tolereras. Akademiska Föreningen ska vara en plats för alla studenter. Även judar.

”From the river to the sea – Palestine will be free”. Så lät det under marxisternas demonstration.

Den praktiska konsekvensen av att utplåna Israel mellan Jordanfloden och Medelhavet är etnisk rensning och folkmord. I samtliga arabiska grannländer har judar fördrivits och förtryckts. Vi har sett vad Hamas är villiga att göra.

Judar som överlevde nazisternas koncentrationsläger avrättades av Hamas. Halshuggna barn, förkolnade lik och kroppar som ännu inte kunnat identifierats är inte förbehållet historien. Om det Marxistiska Studenter demonstrerar för skulle bli verklighet blir detta vardag.

I flera inlägg på Instagram har föreningen använt uttryck som ”Intifada till seger”. Intifadorna var terrorvågor som skördade oerhörda mängder judiska liv. Att uppmana till sådana dåd är direkt oförenligt med AF:s regler om allas lika värde.

Judar ombeds sluta tala hebreiska och ta av sig både davidsstjärnor och kippor. Malmös judiska befolkning har mer än halverats sedan 70-talet. Står Lund näst på tur? Marxistiska Studenter är en del av problemet när de uppmanar till våld och göder de antisemitiska strömningar som uppstått efter den 7 oktober. Samtidigt är det knäpptyst från Akademiska Föreningen.

Marxistiska Studenter har hamnat i blåsväder förut. När de för första gången fick tillgång till AF:s instagramkonto gjorde de inte som andra föreningar. De hyllade Sovjetunionen på internationella kvinnodagen. Konsekvenserna blev inte värre än att instagramveckan pausades och att AF omarbetade sin policy.

Det är väsensskilt att kritisera Israel och uppmana till dess utrotande. Att värna om civila förluster på bägge sidor är inte samma sak som att uppmana till terrordåd. Marxistiska Studenters uttalanden handlar inte om hur illa de tycker om Netanyahu eller Israels ageranden. Det handlar om att de inte vill ha en judisk stat i Mellanöstern.

I AF:s policydokument går det att läsa att ”[Akademiska] Föreningens verksamhet skall vara öppen och välkomnande gentemot alla studenter och verksamma vid Lunds universitet”. Det är upp till bevis huruvida AF tänker nå upp till sina högt uppsatta mål eller inte.

Det tål att påminnas om Lunds studentlivs tveksamma historia i den så kallade judefrågan. Efter kårmötet i AF-borgen 1939 röstade studenterna för den antisemitiska linje som klubbats under Bollhusmötet i Uppsala en kort tid innan. I resolutionen stod det ”att en invandring, som medför, att främmande element upptagas i vart folk, framstår för oss som skadlig och inför framtiden oförsvarbar”.

Det vore på sin plats att AF en gång för alla blev en förening fri från antisemitism. Handfallenheten har varit pinsam. Lösningen är dessutom enkel. Säg upp samarbetet med Marxistiska Studenter.

Elias Nilsson, student