Skulle blivit mötesplats för studenter – nu blir Kungshuset rektorns kontor

- in Nyheter

Filosofiska institutionen fick flytta ut från Kungshuset när det skulle bli en mötesplats för studenter och turister, men nu blir det i stället kontor för rektorn.

I januari 2024 flyttar universitetsledningen och dess närmaste medarbetare in i det nyrenoverade Kungshuset, mittemot Palaestra i Lundagård. Kungshuset är universitetets allra första huvudbyggnad och fram till 2014 hölls det undervisning i lokalerna, men nu blir det framför allt arbetsplatser för rektorn och hans medarbetare.

– Det är klart att det är synd att det inte är forskning och undervisning, men om någon administration ska ta över, så tycker jag personligen att det ska vara rektorn, säger Björn Petersson, universitetslektor vid filosofiska institutionen.

Den filosofiska institutionen var den sista som var kvar i Kungshuset.

– Vi, som är tillräckligt gamla för att ha jobbat i Kungshuset, är lite nostalgiska. Vi tycker fortfarande att vi hör ihop med byggnaden, eftersom filosofiämnet fanns med i Kungshuset när universitetet flyttade in, säger Björn Petersson.

Hjördis Kristenson, som engagerat sig för att de gamla universitetsbyggnaderna ska hållas levande, kan inte förstå att universitetsledningen valt att göra om Kungshuset till kontor.

Prorektor Lena Eskilsson säger att hon på många sätt tycker att det är positivt att de äldre byggnaderna berör och engagerar, men menar att alla inte kan vara öppna för allmänheten.

– Alternativet hade varit att ha kontor i Universitetshuset och då hade man fått ha stängt där i stället. Om man vill ha någon som jobbar och fylla husen med liv på det sättet, så är det en avvägning man får göra, säger Lena Eskilsson.

Men planen var inte att Kungshuset skulle bli kontor när filosofiska institutionen flyttade ut. Huset skulle ha blivit en mötesplats för såväl studenter, som turister. Det planerades för både studieplatser och ett universitetshistoriskt museum, där allmänheten skulle ha möjlighet att ta del av det kulturarvet.

– Allt det går man miste om, menar Hjördis Kristenson.

– Kungshuset är det äldsta huset vid Lunds universitet. Det är väldigt angeläget att det inte är ett kontor.

Lena Eskilsson förklarar att planerna för ett museum var tvungna att ändras, då det visade sig att Universitetshuset, där rektorn har haft kontor tidigare, har dålig luftkvalitet.

– Det lämpar sig inte för att sitta och arbeta där. För ceremonier och möjligtvis föreläsningar är det ett fantastiskt hus, men inte att sitta och arbeta i. Då var det bättre att sitta i Kungshuset, säger Lena Eskilsson.

I samband med att man tog beslutet om att Kungshuset skulle bli kontor, bestämdes det att Universitetshuset skulle öppna upp för studenter.

– Det kommer finnas studieplatser och en bemannad reception där alla kan komma in. Så Universitetshuset blir det öppna huset i stället för Kungshuset, säger Lena Eskilsson.