Bokade in föreläsning med Alexander Bard utan tillstånd – fick sparken

- in Nyheter

Lundapsykologernas styrelseledamot Daniel Werner blev utesluten från styrelsen efter att han bokat in en föreläsning med Alexander Bard – en föreläsning som senare ställdes in. Tv-personligheten fick ändå chansen att visa upp sig för lundastudenterna, med Konservativa Förbundet som arrangör.

Den 13 september meddelade Lundapsykologerna (LP) att filosofen och tv-personligheten Alexander Bard skulle hålla en föreläsning vid Lunds universitet om psykologen som varelse och psykologins historia. Men bara två dagar senare meddelade Lundapsykologerna att föreläsningen ställts in.

”Ett samarbete med Alexander Bard skulle kunna strida mot LP:s jämlikhetspolicy om att alla evenemang ska vara inkluderande för alla medlemmar och fria från diskriminering. En klar majoritet av styrelsen ansåg att en föreläsning med Alexander Bard, med tanke på hans djupt problematiska uttalanden de senaste åren, skulle inskränka på denna policy och Lundapsykologernas grundläggande värderingar”, skriver föreningen på Facebook.

Styrelsen grundar sitt beslut i att Alexander Bard tidigare kritiserat rörelser som Black Lives Matter och metoo, då han menar att rörelserna glorifierar att vara offer. Många av de som intresserade sig för evenemanget reagerade starkt på beslutet. ”Jag har hungrat i alla mina 3,5 år på programmet efter exakt detta”, skriver en person på Facebook.

Lundapsykologernas beslut har inte enbart mötts av kritik, utan även backats av många. ”Det är också ett bra beslut eftersom medlemmarna, varje gång de har tillfrågats, med stor majoritet har sagt sig inte vilja stå som arrangörer till ett sådant evenemang”, skriver en annan person på Facebook.

Daniel Werner, då ledamot i LPs styrelse, bokade in föreläsningen på eget initiativ – något han menar inte stred mot föreningens stadgar. Efter att Lundapsykologernas styrelse ställt in föreläsningen blev Daniel Werner kallad till ett möte där han informerades om att han skulle avsättas från sin post som ordförande för utbildning.

– Styrelsen tyckte det var olämpligt att lägga ut en sådan föreläsning utan styrelsens tillåtelse. Min position var att om man är för akademisk frihet och utforskar olika perspektiv så behövs det inte sådan kontroll, säger Daniel Werner.

Men Daniel Werner gav sig inte. I stället valde han att på egen hand leta efter en ny arrangör. Han menar att även kontroversiella personer bör välkomnas att tala för att olika perspektiv ska lyftas, i utbildningssyfte.

– Om vi vill ha en akademisk frihet som är så bred som möjligt, och inte centralt styrd, måste vi inkludera alla, även studenter, säger han.

Lundapsykologernas styrelse är dock eniga om att Daniel Werners agerande gått emot föreningens demokratiska principer och att frågan varit på agendan sedan två år tillbaka.

– Vi har haft två stormöten tillsammans med medlemmarna, vi har haft en omröstning om just den här föreläsningen där det har röstats ned båda gångerna, säger en Lundapsykologernas ordförande Mathilda Edman.

Ledamöterna från styrelsen menar att de i första hand har ett ansvar för medlemmarnas intressen och behov, och att det har varit huvudanledningen till att föreningen inte kunde ställa sig bakom evenemanget. Akademisk frihet var inte anledningen.

– Det här med Alexander Bard handlar inte om honom eller ledamoten eller någons åsikter, utan att den demokratiska processen i föreningen bröts, förklarar Mathilda Edman.

Hans uttalanden har gått emot vår policy

Trots att Lundapsykologerna ställde in föreläsningen hölls den på det planerade datumet 24 oktober, men med Konservativa För- bundets (KF) skåneavdelning som arrangör. Något Daniel Werner menar var en slump.

– Jag skrev till olika föreningar och de var först att höra av sig. Jag har inget för eller emot KF, för mig är det bra att de vill undersöka olika perspektiv, säger Daniel Werner.

Lundapsykologernas styrelse är däremot inte missnöjda över att evenemanget blev av. Snarare tvärtom.

– Vi har alltid uppmuntrat ledamoten till att försöka arrangera evenemanget och fortsätta med sin nyfikenhet, men det kunde bara inte ske i vår regi, tillägger Lovisa Ulegård, ordförande i trivselutskottet i Lundapsykologerna.

Alexander Bard. Foto: Victor Norgren

– Man får tycka vad man vill om Alexander Bard, men hans uttalanden har gått emot vår policy och det har även våra medlemmar reagerat på.

KF i Skånes ordförande Samuel Andersson förklarar att de inte ställer sig bakom Alexander Bards tidigare uttalanden, men menar att många i förbundet varit intresserade av föreläsningen.

”Vi förstår om någon kan känna sig illa berörd av en given talare men det är ingen som tvingar dem att närvara på en helt frivillig talarkväll. Den frihetsprincip som bör prägla universitetsväsendet är att alla typer av intellektuella diskussioner bör kunna hållas, där man kan välja själv vilka man vill delta i eller påbörja”, skriver han i ett sms.