Kritik om bristande studentinflytande när tre institutioner ska bli en

- in Nyheter

Förra året fick en extern grupp i uppdrag att genomföra en utredning om hur sammanslagningen av tre naturvetenskapliga institutioner skulle gå till. I gruppen ingick inga studentrepresentanter, något som Lunds Naturvetarkår anmälde till Universitetskanslersämbetet som nu fattat beslut i frågan.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fastslog den 18 oktober att Lunds universitet inte brutit mot några regler när studenter inte varit närvarande under utredningen. Detta för att reglerna om studentrepresentation endast avser intern organisation, något som den externa gruppen inte är.

Pontus Rabe, ordförande Lunds
Naturvetarkår. Foto: Honia Rasul

Pontus Rabe, ordförande för Lunds Naturvetarkår, är besviken över UKÄ:s besked. 

UKÄ har kommit med sitt svar, som vi inte håller med om. Vi ser det som negativt, men kommer ändå fortsätta medverka processen och göra det bästa av situationen.

Varför anmälde ni den här händelsen till UKÄ?

Det var en väldigt lång process hos oss internt. Att anmäla till UKÄ är inget som man bara slänger ur sig. Men vi ansåg att fakulteten gjort fel och gått förbi kravet på studentinflytande. Det var därför vi valde att gå vidare med en anmälan.

Samtidigt tror han inte att det var ett medvetet val av Lunds universitet att försöka kringgå studenternas inflytande.

– Jag tror det snarare handlar om att man inte förstår poängen och vikten av att studenternas röst får komma in. Studenter utgör ju så stor del av universitetets verksamhet och när det gäller att sammanslå de här tre institutionerna så blir vår representation väldigt viktig.

Sven Lidin, dekan på naturvetenskapliga fakulteten, menar att de tillsatte en extern grupp till utredningen för att få ett nytt perspektiv. 

– Om man ska utreda någonting där man vill ha reda på om det är en god idé att genomföra en förändring, är det en allmän erfarenhet att man bör göra en extern utredning. Vi behöver färska ögon utifrån, säger han. 

 Varför valde ni att inte ha studentrepresentanter i gruppen?

–  Vid detta tillfälle behövde vi professionsbilden av forskningsfält. Att vara student är inte en profession och framför allt kan man inte ge bilden av vad som händer inom ett givet forskningsfält, säger han. 

Sven Lidin poängterar att det fortsatta arbetet med sammanslagningen av de tre institutionerna kommer att ske i samråd med studentrepresentanter när det handlar om bland annat grundutbildningar. 

Även Pontus Rabe från Naturvetarkåren säger att de oavsett omständigheterna kommer hålla blicken framåt och göra det bästa av omständigheterna, även om de önskat att studentrepresentationen hade kommit in tidigare.

– Vi har en aktiv dialog med universitet och representanter i både styrgruppen och arbetsgruppen. Om vi tittar framåt finns ser vi att det finns stora chanser att studenterna blir representerade, säger han.