DEBATT: Lösningen på gängvåldet som samhället blundar för

- in Debatt

Att legalisera droger i Sverige hade varit ett sätt att stävja gängkriminaliteten och förflytta pengar från gängen in i statskassan, menar ingenjörsstudenen Oliver Levay.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Lundagård.

Gängkriminalitet har blivit ett växande och allvarligt problem i Sverige, vilket har lett till att vårt tidigare trygga samhälle nu står inför hot från sprängningar, skjutningar och övriga våldsrelaterade händelser. Denna skrämmande förändring hotar att förvandla Sverige till ett land där investerare tvekar och invånare känner sig osäkra. Sverige ligger i topp i Europa när det gäller dödsskjutningar. Det är inte en lista man vill leda.

Mitt förslag för att ta itu med detta är radikalt men värt att överväga: fullständig legalisering av alla droger. Många förväxlar detta med avkriminalisering, men medan Portugal avkriminaliserade droganvändning och upplevde positiva resultat, såsom minskad drogdödlighet, innebar det inte att handel och produktion blev lagligt. Därmed åtgärdades inte problemet med gängkriminalitet. Däremot har vi ett problem med drogdödlighet också. Sveriges drogdödlighet är också högst i Europa.

Genom att legalisera droger skulle vi kunna minska den svarta marknaden betydligt. Pengar som nu går till gängens fickor kan istället gå till statskassan. Dessutom skulle droger bli säkrare, då reglerade droger innebär att konsumenterna vet exakt vad de konsumerar, vilket minskar risken för tragiska dödsfall där ungdomar letar efter en ”vanlig partydrog” men i stället får något helt annat. Därutöver kan polisen omfördela resurserna till att bekämpa allvarligare brott än droganvändning. Det visar sig att det främst är brukare som faktiskt lagförs, 90 procent av narkotikabrotten är eget bruk och innehav.

Naturligtvis finns det risker med detta förslag. Bland annat finns det bekymmer kring ökningen av droganvändning, potentiella folkhälsofrågor och övergångsutmaningar från en svart marknad till en reglerad. Däremot finns det flera exempel (till exempel i Portugal) där en avkriminalisering inte har lett till ett ökat missbruk. Genom att kombinera legalisering med utbildning tror jag att vi kan få ett tryggare samhälle, mer frihet och färre drogproblem. Historiskt sett var många droger fria från kriminalisering och sågs genom ett kulturellt och medicinskt perspektiv. Innan 1900-talet var olagliga droger inte ett utbrett fenomen. Det är dags att avsluta experimentet med olagliga droger och rädda liv.

Jag vill utmana kritiker av detta förslag att reflektera över en enkel fråga: skulle du börja med heroin enbart för att den blev laglig? Jag tror att svaret för de flesta skulle vara ett bestämt nej. Därför är det dags att överväga legalisering som en del av lösningen på vårt lands växande problem med gängkriminalitet.

Oliver Levay, ingenjörsstudent