Lunds universitet går emot Chalmers – förbjuder inte politiska manifestationer

- in Nyheter

I tisdags kom beskedet att Chalmers tekniska högskola i Göteborg förbjuder politiska manifestationer på campus och i sina lokaler. Detta med anledning av det oroliga omvärldsläget och det polariserade samhällsklimatet. Lunds universitet väljer dock att inte gå samma väg.

I ett pressmeddelande skriver Isabelle Jarl, kårordförande för Chalmers studentkår, och Martin Nilsson Jacobi, rektor och vd vid Chalmers, att beslutet fattats för att värna anställda och studenters säkerhet och trygghet. Ett beslut som sedan togs tillbaka, rapporterar Dagens Nyheter.

”För att säkra universitetet som en plats för idéutbyte, där det verkligen finns utrymme för skilda perspektiv, åsikter och nyanser måste lärosätet ta ansvar för formerna för detta utbyte – vi måste skapa spelregler som gör att utbytet kan ske på ett fredligt och öppet sätt,” skriver Martin Nilsson Jacobi i pressmeddelandet.

När Martin Nilsson Jacobi senare intervjuades i Aktuellt under tisdagskvällen sa han att beslutet inte grundades på någon specifik händelse, utan i att studenter och medarbetare känt sig otrygga och upplevt händelser som hotfulla.

Vare sig Erik Renström, rektor vid Lunds universitet, eller någon annan ur Lunds universitets ledning vill uttala sig om Chalmers beslut. Erik Renström hänvisar i stället beslutet till Chalmers ledning och till ett inlägg som han publicerat på sin blogg, där han bland annat skriver att Lunds universitet inte har några planer på att förbjuda politiska manifestationer.

I inlägget skriver han att det är universitetets ansvar att se till att alla anställda och studenter har en god arbetsmiljö med säkerhet och trygghet. Universitetet har dock inte synpunkter på studenters eller medarbetares fri- och rättigheter att organisera sig för att göra sin röst hörd i samhället.

”Studenter och medarbetare har stor frihet att tycka och tänka fritt på sin studie- och arbetsplats”, skriver Erik Renström i bloggen.

Precis som Erik Renström vill varken Linnea Landegren, ordförande för Lunds universitets studentkårer (Lus), eller Jacob Färnert, ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS), kommentera Chalmers beslut. Jacob Färnert säger att SFS motsätter sig ett allmänt förbud mot demonstrationer och att det behöver finnas utrymme för ett politiskt liv på campus.

Han ser risker med att införa ett förbud eftersom det begränsar vad studentkårerna och studentföreningarna har möjlighet att göra vid sina lärosäten och menar att möjligheten att vara där är en stor del av studentinflytandet. Men, tillägger han, det måste finnas inom rimliga gränser.

– Alla studenter är ju där för att få utbildning och undervisning och jag vill inte ha en situation där den verksamheten får begränsas eller att den störs av delar som kanske inte ligger i grunduppdraget, säger Jacob Färnert i en telefonintervju.