DEBATT: Unga vuxna möter en trasig bostadsmarknad

- in Debatt

Unga vuxnas verklighet på bostadsmarknaden är höga hyror. De senaste åren har Malmö/Lund-området haft hög byggtakt, bland annat tack vare investeringsstödet. Trots detta betalar 39 procent av unga vuxna över 6 000 kronor i månaden för bostad, 17 procent av de unga vuxna bor hemma hos sina föräldrar och bostadsbristen är fortfarande ett problem i nästan alla skånska kommuner. Det skriver Hyresgästföreningens vice ordförande Ola Palmgren.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. 

Den första egna bostaden är ett viktigt steg i livet för alla unga. Sveriges förenade studentkårer rapporterar en akut brist på studentbostäder, något vi tydligt märker i Malmö och Lund vid varje terminsstart. Bostaden ska inte vara avgörande för val av studier, men i vår undersökning ser vi att bara 30 procent av studenterna uppger att det finns bostäder att tillgå i den stad som de vill bo i. Många bor fortfarande ofrivilligt hemma och detta är särskilt ett problem i kommunerna som har störst bostadsbrist i Skåne; Lomma och Vellinge. Ofta förklaras det med att man stannar i sina föräldrars bekväma villor men sanningen är också att dessa kommuner har höga nivåer av bostadsbrist och en väldigt låg nivå av byggnation. Man överlåter helt enkelt bostadsförsörjningen på sina större grannkommuner. Tillgång på hyresrätter med skäliga hyror hänger ihop med möjligheten att lämna familjehemmet.

Rapporten visar att boendekostnaderna i snitt har ökat med nästan 900 kronor på två år, men med den bostadsbrist vi har blir allt som byggs efterfrågat, även om det är tufft för de boendes ekonomi. Nyproduktionen är ofta dyr och lämnar väldigt lite kvar i plånboken hos studenterna efter att hyran är betald, om de har råd att hyra en nybyggd lägenhet alls. Studenter är ingen homogen grupp, därför måste studentboende reflektera behoven istället för att generera högst vinst.

Unga vittnar också om horribla händelser när de söker bostad. Hela sex procent har blivit utsatta för trakasserier och diskriminering. Sexuella inviter eller att man blivit bortvald för sitt namn är vanliga vittnesmål från unga. Vi ser att de yngsta har svårast att hitta ett boende de har råd med och att det är i utsatta positioner sannolikheten för att uppleva trakasserier uppstår. Därför behövs det fler studentbostäder för att ge möjligheten att starta sitt vuxenliv på ett tryggt och värdigt sätt. Byggandet i Malmö och Lund har med hjälp av investeringsstödet vänt situationen för unga vuxna. Det visar att det går att bygga bort bostadsbristen om politiken vågar satsa. Dessvärre avvecklar regeringen nu investeringsstödet samtidigt som bostadsbyggandet tvärnitar och boendekostnaderna ökar.

Vi kräver därför:

  • Fler lägenheter måste bli tillgängliga för unga. Bostadsbidraget måste stärkas och nivåerna höjas. Så kan fler få stöd att bo hemifrån och klara höga boendekostnader.
  • Bostadsförmedling efter behov, inte bara kötid. Kommunala bostadsförmedlingar förmedlar de flesta lägenheterna efter antal år i kön, vilket missgynnar unga. Lagen behöver ändras och tillåta att en större del fördelas efter behov, där exempelvis de utan bostad prioriteras.
  • Fler bostäder måste byggas till rimliga priser. Byggandet måste stöttas genom förmånliga bygglån och ett tillfälligt investeringsstöd, annars kommer bostadsbristen att förvärras.

Unga vuxna möter idag en trasig bostadsmarknad vilket är resultatet av en otillräcklig politik under lång tid. Det som de unga vittnar om borde få alla politiker att inse sitt ansvar och gå till handling. En trygg bostad och rimlig hyra är förutsättningar för en bra studietid. Därför behövs skälig i hyrd, korta köer och ett reformerat bostadsbidrag.

Ola Palmgren, vice ordförande Hyresgästföreningen