Idrottsföreningarna kritiserar bygget av nya sjukhuset

- in Nyheter

Flera av Lunds idrottsföreningar kritiserar att det nya sjukhuset ska byggas på Smörlyckans idrottsområde. I en namninsamling med fler än 2 500 underskrifter påtalar föreningarna att bygget skulle försämra möjligheten till idrott för barn och unga i Lund.

Som Lundagård tidigare rapporterat om ska det nya universitetssjukhuset byggas på Smörlyckans idrottsområde. Det är en stor sorg för många och beslutet möts av kritik från flera idrottsföreningar som bedriver sin verksamhet där.

För Nino Simic, ordförande i Lunds Fotbollsförening (LFF), är beslutet en besvikelse. Han tror att klubben kommer överleva, men att läget inte går att ersätta. På idrottsplatsen samlas barn från omkringliggande områden med olika socioekonomisk bakgrund. Idrottsplatsen behövs för att koppla ihop olika bostadsområden, menar han.

– Det är viktigt att människor träffar varandra. I dag är det allt oftare så att man inte träffar folk från alla andra områden, andra samhällsklasser eller förhållanden, och det gör man fortfarande på idrottsplatsen, säger Nino Simic.

Även Ali Ghannad, ordförande i Lunds Sportklubb (LSK), tror att en flytt innebär att de tappar medlemmar. Han spelade själv i klubben som barn och vet att närheten till idrottsplatsen är viktig. Om klubben flyttas långt från Norra Fäladen går den aspekten förlorad.

Barnen oroas också över beslutet, berättar Ali Ghannad. De undrar vad som kommer hända och om de kommer få vara kvar.

– Tyvärr tror de att det kommer rivas imorgon, säger han.

Svaret han ger barnen är att det kommer att ta några år och att han kommer kämpa in i det sista för att de ska få vara kvar på Smörlyckan.

Ola Holgersson, klubbchef på Allmänna Tennisklubben Lund (ATL), har utgått från att Smörlyckan ska tas i beaktning eftersom det varit inriktningen hela tiden. Han hoppas att det blir lyckat att skapa nya ytor för verksamheten, men tror inte att det går att återskapa Smörlyckan någon annanstans.

– Den har ju varit jättepositiv för oss, en idyll att vara på under sommartid med grönskan som är runtomkring. Så det är klart, den är omöjlig att återskapa, säger Ola Holgersson.

sin hemsida skriver Lunds kommun att de arbetar tillsammans med föreningarna för att se till att skapa nya ytor för idrottsverksamheten. Ali Ghannad tycker dock att det känns som att kommunen vill involvera föreningarna för att det ska se bra ut, och känner inte att de blivit lyssnade på. De föreslagna platserna för ett nytt idrottsområde, till exempel Brunnshög, Annehem och Linero, är enligt honom inte alternativ som är aktuella för deras del.

Även Nino Simics kritiserar de argument som använts som motstånd för att bygga sjukhuset någon annanstans. Han tycker inte att de granskats ordentligt och frågar sig hur tunga de är i jämförelse med den folkhälsoverksamhet som bedrivs på idrottsplatsen.

Anders Almgren (S).
Pressfoto: Kennet Ruona/Lunds
kommun

Enligt Anders Almgren (S), kommunstyrelseordförande i Lund, måste kommunen både se till att universitetssjukhuset kan byggas och att idrotten får fortsatta möjligheter att utvecklas. Men han ser utmaningar.

– Byggs det ett universitetssjukhus på Smörlyckan, då blir inte idrotten placerad på samma plats. Det är såklart en stor utmaning, säger Anders Almgren.

Dialogen med föreningarna har varit bra, tycker han, och deras åsikter väger tungt i planeringen av de nya ytorna. Bedömningen från regionen är att de kan börja bygga på området om fem till sju år, vilket han ser som en rimlig tid för att kunna hitta bra lösningar.

– Man får vända och vrida på detta vidare, vi är absolut inte i mål med frågan än, säger han.