Lunds universitet rankas åtta i världen inom hållbarhet

- in Nyheter

Lunds universitet når en åttonde plats i den senaste QS World University Ranking: Sustainability bland 1 403 rankade lärosäten. Med det är Lunds universitet tredje bäst i Europa och bäst i Sverige. 

I rankingen, som fokuserar på universitetens åtgärder för global hållbarhet, har Lunds universitet (LU) klättrat från fjolårets 12:e plats. 

– Ett otroligt stort tack till alla inom forskning, utbildning och stödverksamheten som har bidragit till detta otroligt fina resultat. Detta sporrar oss att arbeta vidare, för varken Lunds universitet eller världen är ännu hållbar, säger Per Mickwitz, vicerektor vid Lunds universitet med ansvar för forskning, hållbarhet och campusutveckling, på LU:s hemsida. 

QS World University Rankings: Sustainability delas in i tre områden: miljöpåverkan, social påverkan och styrning. LU rankas som nummer 13 inom miljöpåverkan, där hållbar forskning sticker ut med en andraplats globalt.

Inom social påverkan rankas universitetet nionde totalt. I kategorierna jämlikhet och kunskapsutbyte placerar de sig nummer två globalt. När det gäller styrning intar Lunds universitet förstaplatsen globalt med maximala 100 poäng.

Området ”Governance”, eller styrning, är en ny kategori för i år. Den utvärderar huruvida en institution har effektiv styrning på plats, och inkluderar faktorer som öppet beslutsfattande, en holistisk och etisk organisationskultur, närvaron av studentrepresentation i universitetets beslutsfattande organ och nivån av finansiell öppenhet. 

Det är värt att notera att metodologin har förändrats sedan förra året, vilket gör det svårt att bedöma stabiliteten i resultaten över tid.

Så rankas de svenska universiteten

Plats i QS rankning Universitet
8 Lunds universitet
11 Uppsala universitet
58 KTH
73 Göteborgs universitet
113 Chalmers tekniska högskola
274 Stockholms universitet
361 Linköpings universitet
481 Umeå universitet
514 Sveriges lantbruksuniversitet
599 Karolinska Institutet
609 Luleå tekniska universitet
861-880 Örebro universitet
1001-1050 Karlstads universitet
1151-1200 Mittuniversitetet
1201+ Malmö universitet