LTH-studenten om helgtentor: Vi borde få kompensation

- in Nyheter

Under intensiva tentamensperioder, som i januari, är det inte ovanligt att tentorna schemaläggs på helger. Maskinteknikstudenten Cecilia Nordström Pascual kan förstå anledningarna till det, men vill se att studenter får en dag ledigt som kompensation.
– När man har helgtenta får man inte riktigt tid att vila och återhämta sig, säger Cecilia Nordström Pascual.

Studentkårerna vid Göteborg och Stockholms universitet har nyligen riktat kritik mot att salstentor schemaläggs på helger. Detta är något som även förekommer vid Lunds universitet (LU). Cecilia Nordström Pascual läser andra året på maskinteknikprogrammet vid LTH och hade en tenta lördagen den 13 januari.

– Jag tycker att det är väldigt segt. När man är klar med sista tentan under sin tentaperiod brukar det kännas lite som om man har lov. Då har man ingenting nytt på några dagar. När man har helgtenta får man inte riktigt tid att vila och återhämta sig, säger Cecilia Nordström Pascual.

Hon berättar att det är andra gången på programmet som en tenta är schemalagd på helgen och att det brukar bli lite nedstämd stämning i klassen när det förekommer.

– Det är många som suckar ”Usch, en tenta på lördag”. Sådana kommentarer förekommer, men många vet också att det är antingen det eller att flytta fram tentorna några dagar, säger hon.

Men Cecilia Nordström Pascual kan se båda sidorna av myntet i frågan.

– Å ena sidan hade jag tyckt att det var trevligt om man inte hade helgtentor. Det hade varit uppskattat. Å andra sidan är det skönt att ha det överstökat också, jag vet inte om det hade blivit bättre att skjuta upp tentorna.

Brukar ni få kompensation? Exempelvis att ni får måndagen ledig om ni har tenta på lördagen.

– Nej, men det är rimligt att vi borde få det. De förväntar sig att vi jobbar på helgen och egentligen är det konstigt att de gör det, säger Cecilia Nordström Pascual.

Pressbild Fredric Ahrling,
Teknologkårens ordförande.

Att studenterna ska få kompensation är inte en fråga som Teknologkåren driver aktivt, menar kårordförande Fredric Ahrling. Däremot säger han att de anser att helgtentor bör undvikas och har god kontakt med institutionen i frågan.

– Vår inställning är att det i största mån ska undvikas för att studenterna ska få rätt till återhämtning. Vi är med i schemaläggningsprocessen och försöker få med studentperspektivet där, säger Fredric Ahrling och fortsätter:

– Vi hoppas att universitetet ska kunna tillhandahålla de resurser som behövs för att behålla en hälsosam studietid, oavsett om det är att det finns tillräckligt med tentasalar eller något annat som gör att man inte ska behöva ha tentor på helger. Det handlar om vanor och rutiner som ska med in i arbetslivet.

Lunds universitet har tydliga intensiva perioder med hur många tentor som skrivs, exempelvis i början av januari. Det menar Emma Grönberg, systemförvaltare av schemaläggningssystemet på LU:s tentamensavdelning. För att få tentaplatser till alla kurser som behöver examineras kan vissa tentor därför behöva schemaläggas på lördagar.

”Bakom vilken tenta som går vilken dag, finns en komplex schemaläggning där hänsyn tas till varje kurs pedagogiska upplägg samt önskemål från institutioner och kursansvariga, i kombination med faktorer som hur många tenterande varje tenta har och utbildningsprogrammens struktur,” skriver hon i ett mejl till Lundagård.

Hon berättar också att vissa kårer vid LU:s fakulteter förhandlat fram att inga tentor ska schemaläggas på lördagar, medan det vid andra fakulteter inte är möjligt att undvika.

”Alternativet blir schemakrockar där studenter kan behöva skriva två tentor samma dag eller att två tentor för samma student schemaläggs samtidigt. Antalet möjliga tentamenspass i en vecka räcker inte till utan möjligheten att lägga enstaka tentor på lördagar,” skriver Emma Grönberg.

Faktaruta: Tentor och tentasalar i Lund

+
  • Lunds universitet har just nu 877 skrivsalsplatser. Under LTH:s tentamensperioder hyrs Victoriastadion in med ytterligare 480 platser. Vid behov hyrs även Arenan in med ytterligare 300 platser.
  • Utöver detta ges tentamen i institutionernas egna lärosalar, vilket sett till antalet kurser är det vanligaste vid Lunds universitet.
  • Under läsåret 2022–2023 gavs cirka 300 tentor vid Lunds universitet på lördagar och söndagar. Tentamensavdelningen har ingen uppgift av hur många av dessa som var exempelvis kvällskurser som lagts på helger för att bättre passa studerande som har ett heltids- eller deltidsjobb vid sidan av sina studier.

Källa: Tentamensavdelningen vid LU