Gonorréfallen ökar i Skåne

- in Nyheter

Gonorréfallen ökar i hela landet – och inte minst i Skåne. Under 2023 rapporterades 558 nya fall, vilket gör Skåne till den region med näst flest fall per invånare, efter Stockholm. Det visar statistik från Folkhälsomyndigheten.

700 procent, så mycket har fallen av gonorré ökat i Sverige de senaste 15 åren. Från drygt 600 fall 2013 till mer än 4 000 fall 2023.

– Det fortsätter att öka. Under pandemiåren hade vi en minskning, men sen har vi börjat gå ifatt igen, säger Inga Velicko på Folkhälsomyndigheten till Dagens Nyheter/TT.

Även i Skåne har ökningen varit markant. På tio år har fallen ökat från drygt 100 fall till mer än 550 fall.

Totalt innebär det nästan 40 personer per 100 000 invånare. Bara Stockholm har fler på drygt 100 personer per 100 000 invånare.

Enligt Inga Velicko beror ökningen på flera olika faktorer. Bland annat för att fler testar sig och att fler fall på så sätt registreras, men också svenskars inställning till skyddat sex.

– Folk blir lite mer avslappnade och tänker inte på skyddet, säger Inga Velicko till Dagens Nyheter/TT.

I takt med ökningen blir också behandlingen av könssjukdomen svårare.

– Speciellt i vissa världsdelar är det hög resistens mot den här bakterien och då är det svårare att behandla, säger Inga Velicko till Dagens Nyheter/TT.

Samtidigt som antalet fall av gonorré ökar så minskar antalet fall av klamydia i landet. Från drygt 36 000 till drygt 32 000 fall de senaste tio åren. Samma utveckling gäller dock inte i Skåne. Där har de faktiska fallen ökat från 4 236 till 4 574, medan den