Kommunstyrelsens ordförande: ”Det visar på Lunds roll”

- in Nyheter

Stor uppståndelse råder när Frankrikes president Emmanuel Macron besöker Lund som sista anhalt på statsbesöket. Presidentparet, kungaparet och ett flertal ministrar kommer alla att samlas under onsdagseftermiddagen för stopp runt om i staden. 

– Det känns fantastiskt, hedrande. Lund är en väldigt internationell stad med många internationella kontakter. Det visar på Lunds roll, säger Anders Almgren. 

Förberedelserna inför statsbesöket har intensifierats de senaste veckorna. 

– Ambassaden har varit på plats länge. Förberedelserna har i huvudsak gjorts på tjänstemannanivå och kommunen har varit orienterad i ungefär vad som ska hända, berättar han. 

Ett statsbesök omgärdas av hög säkerhet och därav sekretess, men vad gäller säkerhetsarbetet har kommunen inte spelat någon större roll. Det är inte heller ett kommunfinansierat arrangemang, vilket innebär att notan blir billig.

– Det är inga stora kostnader som presenterats för oss. 

För Lunds kommun blir presidentbesöket en möjlighet att väcka nyfikenhet för staden när delar av den internationella pressen kommer, menar Anders Almgren. Macrons organisation har visat stort intresse för Lund och han anser att staden har starka kopplingar till Frankrike. Särskilt har stadens klimatarbete och status som en av Europeiska unionens mission cities förmedlats till den franska delegationen. 

–  Vi har berättat om Lunds roll och staden starka koppling till Lunds universitet. Universitetet är kärnan i kommunens DNA. Vår unikhet består i det.