REPLIK: Vi är allt annat än passiva

- in Debatt

Det är essentiellt att universitetet står för vetenskaplig kvalitet och expertis i samhällsdiskussioner. Det är inte ett självskadebeteende som Rombrant och Hed påstår utan snarare ett sunt akademiskt förhållningssätt. Det skriver vicerektorerna Per Mickwitz och Jimmie Kristensson i en replik.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribenternas egna. 

Axel Rombrant och Emil Hed från Gröna studenter Skåne skriver i ett debattinlägg den 25 januari att Lunds universitet är passivt i klimatfrågan. Vi vill hävda motsatsen.

Vi är överens om att det behövs en massiv global omställning för att hindra effekterna av klimatförändringar. Universitetet ser det och arbetar för det. Det är emellertid genom vårt kärnuppdrag: forskning, utbildning och samverkan som universitetet kan göra störst skillnad. Lunds universitet har omfattande och mycket stark forskning inom hållbarhet, klimat och grön omställning. Det märks på flera sätt. Nyligen rankades Lunds universitet som nummer åtta i världen när det gäller hållbar utveckling och som nummer två med avseende på den forskning som på olika vis berör FN:s globala mål för hållbar utveckling (QS World University Ranking). Mer specifikt, när det gäller mål 13 som handlar om att bekämpa klimatförändringarna så finns det idag forskning inom samtliga fakulteter som relaterar till det målet. Forskare från Lunds universitet publicerade under åren 2017 – 2021 cirka 900 vetenskapliga studier som relaterar till just mål 13. Bland dessa är över 30 procent högciterade. Det betyder att de är bland de tio procent mest citerade i världen. Lunds universitet satsar också mycket pengar på att stärka både forskning och undervisning kopplad till klimat och hållbarhet. Rektor har bland annat avsatt 100 miljoner kronor till ett tvärvetenskapligt excellensprogram inom hållbarhet och universitetet har en välrenommerad forskarskola inom Agenda 2030.

Universitetet har ett stort ansvar för att den kunskap som tas fram kommer samhället till godo och att kunskap förmedlas till politiker eller andra makthavare så att de kan fatta välgrundade beslut. Vi tar det ansvaret. Lunds universitets forskare finns representerade i flera viktiga internationella och nationella råd och utredningar. I de senaste rapporterna från FN:s klimatpanel är tre huvudförfattare från Lunds universitet. Forskare från Lund finns representerade i EU:s klimatvetenskapliga råd och i det nationella Klimatpolitiska rådet. Det är bara några exempel. Därutöver har forskare daglig kontakt med medborgare, media, politiker, näringsliv och offentlig sektor och medverkar ofta i olika sammanhang för att föra ut kunskap till en bredare och större publik. Universitetet har också öppna utbildningar inom klimat och hållbarhet genom MOOC:ar som utan kostnad når ut till studenter över hela världen. Vi är kanske inte aktiva på det sätt som Rombrant och Hed vill att vi ska vara men vi är allt annat än passiva.

En av akademins stora utmaningar är slaget om trovärdighet i dagens samhällsklimat. Det är essentiellt att universitetet står för vetenskaplig kvalitet och expertis i samhällsdiskussioner. Det är inte ett självskadebeteende som Rombrant och Hed påstår utan snarare ett sunt akademiskt förhållningssätt. Vi uppmuntrar alla medarbetare och studenter att delta i det offentliga samtalet och ser gärna att forskare och studenter är med i de samhällsdiskussioner som förs. Det är dock inte universitetets sak att bestämma hur detta bäst låter sig göras, i vilket sammanhang det ska ske eller i vilken utsträckning människor ska engagera sig. Hur forskare eller studenter i egenskap av medborgare vill agera i samhället för att påverka politiken genom opinionsbildning eller aktivism ligger utanför Lunds universitets uppdrag och det står varje medborgare fritt att engagera sig på det sätt den vill och kan.

Per Mickwitz, vicerektor med särskilt ansvar för forskning och hållbarhet

Jimmie Kristensson, vicerektor med särskilt ansvar för kurage och karaktär