DEBATT: Lunds universitet tar inte klimatkrisen på allvar

- in Debatt

Medan Österrikes universitet aktivt stöttar klimataktioner och svenska forskare vädjar till politiker, väljer Lunds universitet och utbildningsministern passivitet i neutralitetens namn. Det går emot universitetets kärnuppdrag, skriver representanter för Gröna Studenter Skåne.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribenternas egna. 

I en artikel i DN från femte april förra året gick universiteten i Österrike ut med ett pressmeddelande där de vädjade till regeringen att ta vetenskapens varningar på allvar. ”Fakta är överväldigande. Konkreta förslag och lösningar ligger på bordet. Nu måste handling följa.” I pressmeddelandet uppmanade de österrikiska universiteten också till förståelse för oron hos dem som protesterar i fredliga klimataktioner. Strax innan dess hade 50 forskare stött klimataktivistgruppen ”Letzte Generation” vid en av deras vägblockader genom att att hålla en presskonferens och fysiskt befinna sig på plats när blockaden genomfördes. ”Vi deltog inte i blockeringen, men vi stod där och betonade att deras oro, krav och typ av protester inte bara är legitima utan också nödvändiga”.

Under 2023 vädjade svenska forskare i flera debattartiklar till svenska politiker att agera snabbare. Exempelvis uppgav Jeanette Eggers, forskare i skogsplanering vid Sveriges lantbruksuniversitet i en artikeln i Dagens Nyheter att ”… svenska universitet borde göra samma sak – gå ihop och säga: Hallå, regeringen, det här duger inte!” I april 2023 hölls en klimatpolitisk riksdagsdebatt på Miljöpartiets initiativ. Läktaren var full med forskare som i en tyst manifestation närvarade som ett ”vetenskapligt samvete”.

När det hela begav sig tillfrågades svenska universitet om de kommer följa Österrikes initiativ. ”Det är inte uteslutet”, uppgav Göteborgs universitet. KTH:s representant verkade delvis öppna för idén så länge man ”håller sig inom lagrummet”. Men när frågan kom till Lunds universitet var svaret inte lika positivt inställt. ”Universitet som statlig myndighet ska vara neutrala och … det kan skada lärosätena om de stöttar aktivism.” ”Universitetet ser inte att en myndighetsstöttad aktivism är en möjlig väg” menar Lunds universitets rektor Erik Renström. Utbildningsminister Mats Persson (L) tar samma ställning som Lunds universitet. ”Klimatomställningen behöver lärosäten som står för fakta”.

Passivitet är enligt Lunds universitet och utbildningsministern neutralt. Det är klart att neutralitet är en balansgång där det finns en gräns för vad som går att göra utan att den neutrala ställningen ifrågasätts. Men att gränsen skulle gå vid att stötta aktivism som står upp för universitetets egna forskning är att skjuta sig själv i foten.

Det verkar som att Lunds universitet bedriver någon form av självskadebeteende. Vi menar att universiteten skadar sig själva genom att inte försvara sin egen verksamhet, nämligen att stå upp för kunskapens värde.

Vi i Gröna Studenter Skåne frågar oss vad Lunds universitets uppgift faktiskt är? Klimataktivister vill en sak: att vi når de mål vi satt upp gemensamt för att begränsa den globala uppvärmningen. Detta bygger på kunskap Lunds universitet själva varit med och tagit fram. Vi frågar oss, varför har vi ens forskare inom området klimat och miljö, om universitet struntar i vad dessa forskare kommer fram till?

Axel Rombrant, språkrör Gröna Studenter Skåne

Emil Hed, styrelseledamot Gröna Studenter Skåne