Kungen och Macron inviger nytt projekt på ESS

- in Nyheter

Frankrikes president Emmanuel Macron ombeds skruva på muttrar och kungen skrattar åt billiga partikelskämt. De två statscheferna fick under onsdagen inviga European Spallation Sources (ESS) nya projekt.

Den franska presidenten anlände till ett stort pressuppbåd och ivriga ESS-anställda på Brunnshög i Lund. ESS generaldirektör Helmut Schoberanuel höll en presentation om forskningsanläggningens potential. Tydligt road drog kungen på mungiporna efter Schoberanuels försäkran om att de inte behövde förstå genomgången av partiklarnas egenskaper fullt ut. 

Efter att generaldirektören tackat både Frankrike och Sverige för deras stora bidrag till innovation genom stödet till ESS, leddes de ner i tunnlarna för att inspektera bygget. Forskningsanläggningen ESS är en neutronkälla som kan liknas vid ett enormt mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå. Macron och kungen ombads att se till att muttrarna på de stora cylindrarna hade skruvats åt ordentligt innan de två statscheferna invigde den senaste delen av acceleratorn med ett symboliskt tryck på startknappen.

Under besöket invigde president Macron och kungen de nya delarna av ESS accelerator. Foto: Isak Aho Nyman

Det är inte första gången ESS är en av hållpunkterna på ett statsbesök. 2018 invigde Italiens dåvarande president Sergio Mattarella den första färdiga delen av forskningsanläggningen, något både SVT och Lundagård tidigare skrivit om. Genom tunneln, där acceleratorn just nu är under konstruktion, blir omfattningen av det internationella samarbetet tydligt. Henry Przybilski, ingenjör på ESS, pekar ut de olika delarna. Somliga har satts ihop av italienska ingenjörer, andra av franska. Som ledare för installationen av de franska modulerna i acceleratorn var han på plats för att svara på frågor från presidenten under rundvisningen.

ESS är ett av Europas flaggskeppsprojekt vad gäller vetenskap och teknik. Med hjälp av över 40 forskningsinstitut i 13 europeiska länder håller forskningsanläggningen på att byggas i Lund. Om allt går enligt plan kommer projektet med den acceleratorbaserade neutronkällan vara klar i slutet av 2027. Med dess hjälp kommer material kunna undersökas på partikelnivå, vilket kan bidra till studier inom energi, sjukvård och biologiska system.