AF Bostäder öppnar för hyresgäster på Rhodos

- in Nyheter

Sedan maj 2022 har det femte kvarteret av miljövänliga studentbostäder vid Kämnärsrätten, Rhodos, varit i byggfasen. Den 14 februari läggs de första nya lägenheterna, klara för inflytt i juni, ut för uthyrning på AF Bostäders hemsida.

Rhodos är en del i AF Bostäders stora satsning på miljövänliga studentbostäder på Kämnärsrätten, ett växande område i nordöstra Lund. Till sommaren står bygget klart och i vår kommer de totalt 186 lägenheterna att läggas ut för bokning på AF Bostäders hemsida. Uthyrningen kommer att ske i två etapper, varav den första äger rum mellan den 14 och 26 februari, och den andra mellan 24 april och 9 maj. För den som vill knipa en ny bostad gäller det att hänga på låset under de här perioderna – varje lägenhet ligger bara ute för intresseanmälan under två till fyra dagar.

De flesta av lägenheterna på Rhodos är ettor – närmare bestämt 126 stycken. Storleken på dessa varierar mellan 23- och 33 kvm, men majoriteten har en golvyta på 25 kvm. Tvåorna är i sin tur totalt 54 stycken. Storleken på dessa varierar mellan 36- 53 kvm. Det kommer även att finnas 6 stycken treor på mellan 63- och 71 kvm. Flerrummarna är upplagda som kompislägenheter vilket i praktiken innebär att planlösningen möjliggör två eller tre separata sovrum utöver det gemensamma utrymmet/köket. Totalt kommer det nya kvarteret att husera 269 studenter. 

Än mer relevant än kvadratmeter är dock, för många studenter, kostnaden. Ettorna på Rhodos kommer att som minst kosta hyresgästen 6 142 kronor i månaden, och som mest 7 384 kronor. Den lägsta månadskostnaden för en tvåa ligger i sin tur på 7 944 kronor, och den högsta på 9068 kronor. För en trea är den lägsta månadskostnaden 10 338, och den högsta 10 811 kronor. I hyran, som ska betalas året om (till skillnad från vissa av AF Bostäders kontrakt som är på 10-månadersbasis reds.anm.), ingår bland annat internet, el och värme – men inte telefon- och TV-uttag.

Lägenheterna som läggs ut i första etappen har inflyttningsdag 17 juni. De som läggs ut i andra etappen har inflyttningsdag den 2 september. Tjugofyra lägenheter är reserverade för höstens novischer, och kommer också ha inflyttningsdag den 2 september. I vanlig AFB-ordning är det annars kötid som avgör vem av de sökande som lägenheterna tillfaller.