Från pärm till skärm – nu inför LU digitala examensbevis

- in Nyheter

Nu är det bestämt: Lunds universitet byter till digitala examensbevis. Beslutet får kritik från Lunds universitets studentkårer som menar att det äventyrar examens legitimitet och bortser från värdet av fysisk examen.

Den 8 februari fattade Lunds universitet (LU) beslut om att byta till digitala examensbevis. Studenter kommer från och med i april inte få ett fysiskt bevis på sin examen. I stället kommer examensbeviset att laddas upp som en pdf i Ladok. Beslutet motiveras av att hantering av fysiska examensbevis är tidskrävande för personalen, och att digitala bevis sparar både tid och pengar.

Det nya beslutet innebär att examen kommer utfärdas av handläggare vid universitet och inte enbart av dekanen som det funkar nu. Enligt Anton Silverbern, vice ordförande för Lus, riskerar detta att försämra legitimiteten för examen och ställa till problem för studenter som söker sig utomlands där det ibland är viktigt att visa upp ett fysiskt examensbevis. Anton Silverbern är också kritisk till hur universitetet hanterat studentkårernas kritik mot förslaget och menar att Lus inte fått gehör för sina synpunkter.

Anton Silverbern är vice ordförande
för Lus. Foto: Alexandra Roslund

– Jag upplever att de frågetecken vi lyft har varit rätt så liknande under hela processen. Vi har känt att vi inte har fått tillräckligt stort gehör för dem, helt enkelt.

De digitala examensbevisen ska korta handläggningstiden avsevärt, något som kan underlätta för studenter som söker en masterutbildning eller ska ta anställning i ett professionsyrke där man behöver uppvisa ett bevis på sin examen.

– Även om det kan kännas svårt med en förändring, tror och hoppas jag att studenter och doktorander kommer se stora fördelar med digital examen, inte minst med avseende på kortare handläggningstid, att bevisdokumentet alltid finns tillgängligt och enkelt kan delas med extern mottagare, säger Susanna Björklund som är avdelningschef vid Examensavdelningen och projektledare för projektet ”Införande av digitala examensbevis vid Lunds universitet” i ett pressmeddelande.

Den förkortade handläggningstiden ser även Lus som en stor möjlighet med digitala examensbevis.

Men Anton Silverbern lyfter också värdet av att få ett fysiskt bevis på sin examen efter avslutad utbildning, i stället för att kunna ladda ner en pdf från nätet.

– Folk tycker att det här är en viktig handling som enskild student. För de flesta är det kanske det högsta akademiska beviset man kommer få. Så vi har lyft fram att det kanske inte blir samma typ av bevis som om man skriver ut det på skrivaren hemma, säger han.

Lundagård har sökt Lunds universitets prorektor Lena Eskilsson, som inte kunnat ställa upp på en intervju.