DEBATT: Fler hyresrätter kan rädda liv

- in Debatt

När en relation avslutas och du behöver söka ny bostad för att ta dig ur den kan tillgängligheten på hyresrätter bli en fråga om liv och död. Att den svenska bostadspolitiken inte prioriterar hyresrätter är ett problem för den svenska jämställdheten, menar Liz Jönsson och Håkan Björkenklev från Hyresgästföreningen.

Detta är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks i texten är skribenternas egna. 

Det pratas sällan om vilka effekter den rådande bostadspolitiken får för män och kvinnor och för jämställdheten i Sverige. Dagens bostadspolitik tar inte hänsyn till att män och kvinnor har olika förutsättningar på bostadsmarknaden. Regeringens ensidiga fokus på det ägda boendet ökar den ekonomiska klyftan mellan män och kvinnor.

Faktum är att det redan råder stora skillnader mellan män och kvinnor på bostadsmarknaden. Sex av tio kvinnor skulle inte ha råd att bo kvar i sin bostad efter en separation. När hushåll delar på sig är det vanligast att mannen bor kvar i huset medan kvinnan flyttar till hyres- eller bostadsrätt.

Av de som separerat har kvinnorna det tuffast. De lägger störst del av sin inkomst på boendet. Hela 29,6 procent går till boendekostnader för ensamstående kvinnor utan barn som bor i hyresrätt. Motsvarande siffra för män är 25 procent.  Mer än hälften av alla ensamstående mammor bor idag i hyresrätt. Statistiken talar sitt tydliga språk – hyresrätten är viktig.

Prioriteringarna på bostadsmarknaden påverkar liv, och kan i värsta fall handla om liv och död. Det är vanligare att kommuner ger förtur till hyreslägenheter till människor som anses gynna det lokala näringslivet än till kvinnor som utsätts för våld. Flera av de kvinnor som dödades av sin partner 2018 – 2021 hade bett socialtjänsten om ett nytt boende men inte fått hjälp. Inom ett år dödades de i sitt eget hem.

Idag råder stor bostadsbrist som gör att alla får det svårare att finna en bostad. Problemen förstärks än mer när politiken fortsätter att fokusera på det ägda boendet.

Sverige som ska vara ett av världens mest jämställda länder, ska kunna bättre. Staten behöver ta sitt ansvar. Större offentliga satsningar behövs för det hyrda boendet så att fler hyresrätter med rimliga hyror byggs. Draget till sin spets skulle bostadspolitik kunna rädda kvinnoliv i de fall då kvinnor snabbt behöver flytta från en våldsam partner. Fler hyresrätter behöver byggas så att tillgången ökar med kortare köer. Fler kommuner behöver förmedla bostäder efter behov, inte bara kötid.

Vi behöver en aktiv bostadspolitik med hyresrätten som en viktig byggsten. När hyresrätten bortprioriteras och för få bostäder byggs drabbas kvinnor hårdast.

Liz Jönsson, regionordförande Hyresgästföreningen norra Skåne

Håkan Björkenklev, regionordförande Hyresgästföreningen södra Skåne