Motion om bojkott av israeliska varor till Lunds kommunfullmäktige

- in Nyheter

Vänsterpartiet i Lund har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som kräver att Lunds kommun plockar bort och tillfälligt slutar köpa in israeliska varor och tjänster. Syftet, som det beskrivs i motionen, är att kommunen inte ska “stödja brott mot mänskligheten”.

19 februari inkom en motion till kommunfullmäktige om att plocka bort israeliska varor och tjänster från kommunen. Vänsterpartiet i Lunds kommun ligger bakom motionen och den är en i raden av markeringar från partiet mot Israel. Även i Malmö har Vänsterpartiet motionerat för bojkott av israeliska varor och i mitten av januari krävde partiledaren Nooshi Dadgostar att Israel inte skulle bjudas in att delta i Eurovision. 

Rent konkret handlar förslaget om att Lunds kommun ska sluta köpa varor och tjänster från Israel och plocka bort sådana som redan finns. Förslaget är tänkt att vara en tillfällig respons på det pågående kriget i Gaza. Helena Falk, kommunalråd för Vänsterpartiet, menar att partiet behöver förvaltningens hjälp för att sammanställa exakt vilka varor och tjänster som skulle tas bort, men att man redan nu vet att kommunen köper vissa varor från israeliska leverantörer.

– Det är lite knepigt att ta reda på vad kommunen köper när det gäller tjänster, men vi köper en hel del på livsmedelssidan. Frukt och grönt framförallt.

Det är inte något som Lunds skolbarn eller de äldre som får sin mat av kommunen skulle märka av. Vi skulle inte stoppa livsmedel som skulle drabba Lundaborna. 

Vänsterpartiet vill lyfta Palestinafrågan, både nationellt och lokalt, enligt Helena Falk. Hon säger att det är viktigt för partiet att ta ställning.

– Det är ju en väldigt stor internationell fråga och det är inte så mycket som kommunen kan göra – vi får ju inte ägna oss åt utrikespolitik – men det här tror vi är ett sätt som kommunen kan påverka lite grann, ta ställning och göra ett litet avtryck.

–Att man blockerar hjälpsändningar och hindrar folk från att ta sig ut från Gaza, det är något fruktansvärt och det är krigsbrott, det blir väl allt tydligare, understryker hon. 

Helena Falk vill inte jämföra kriget med det som sker i Ryssland och Ukraina, men motionen är utformad på ett liknande sätt som det förslag om bojkott av ryska varor som kommunen antagit.

–Lunds kommun fattade ett liknande beslut när Ryssland invaderade Ukraina och vi ville ta ställning till stöd för Ukraina och emot Ryssland som genomförde en så oprovocerad invasion. Nu föreslår vi att vi ska agera på ett liknande sätt, för det som pågår i Gaza nu är brott mot mänskligheten.

Christoffer Karlsson, ledamot i kommunstyrelsen för Liberalerna, kommenterar motionen skriftligt.

–Från Lundaliberalernas sida så menar vi att frågan är mycket mer komplex än fallet med Rysslands invasion av Ukraina. I brist på bättre jämförelse så kan man säga att det kriget är mer svart och vitt, än konflikten mellan Israel och Palestina. 

–Vi har noterat att Israel har begått väldigt många krigsbrott gentemot invånarna på Gazaremsan. Det är förkastligt. Samtidigt har vi också noterat alla de bevis som finns för att Hamas medvetet använder civila inrättningar eller personer som mänskliga sköldar. Det gör alltså att frågan blir mycket mer komplex att ta ställning till. Därför har vi bestämt oss för att invänta tjänstepersonernas beredning av ärendet innan vi tar ställning för eller emot.

Även Moderaternas kommunalråd Rasmus Törnblom kommenterar motionen. 

–Vid tidigare snarlika beslut har det funnits en rad juridiska implikationer, som måste beaktas i den beredningsprocess som nu tar vid efter att motionen lämnats in. Som alltid behöver vi ha hela bilden av en sådan beredning innan vi tar ställning till frågan. Vi behöver ju också få en bild av vilka, om ens några, sådana inköp görs redan idag.

–Vi sympatiserar med de civila som lider och har fallit offer i den här konflikten. Med det sagt är kommunen inte en fristående utrikespolitisk aktör. Den här motionen handlar inte om konflikten i stort utan om vilket handlingsutrymme vi har som kommun, det tittar man nu på i beredningen.

Miljöpartiets toppkandidat i Lund, Shahad Lund, säger att hon personligen är positiv till förslaget, men att partiet inte har tagit ställning än. Hon menar dock att det är mycket möjligt att Miljöpartiet röstar med Vänsterpartiet när motionen behandlas i kommunfullmäktige. Det är i nuläget inte klart när man kommer rösta om motionen. Helena Falk tror att det är optimistiskt att tro att det sker vid sammanträdet i april och hoppas att man tar upp det i maj.

Lundagård har sökt övriga partier i kommunfullmäktige, men inte fått svar.

Fakta: De här varorna köper Lunds kommun in från Israel

+
  • Basilika
  • Dragon
  • Gräslök
  • Koriander
  • Körvel
  • Mynta
  • Oregano
  • Rosmarin
  • Timjan
  • Sötpotatis