Inga nya doktorander i nationalekonomi: ”Det suger”

- in Nyheter

Inga nya doktorander kommer att tas in vid nationalekonomiska institutionen kommande läsår. Det ansträngda ekonomiska läget vid universitetet gör att institutionen måste spara pengar.
– Jag hoppas att den centrala ledningen förstår hur allvarligt det här är, säger Erik Wengström, studierektor vid nationalekonomiska institutionen.

Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet kommer inte att ta in några nya doktorander under 2024. Bland annat ökade personal- och lokalkostnader gör att institutionen inte har råd att driva forskarutbildningen.

– Ekonomin tillåter inte det. Vi dras med ett stort underskott, säger Erik Wengström.

Doktorandtjänsterna vid nationalekonomiska institutionen har tidigare till stor del finansierats med den interna forskningsbudgeten. Till skillnad från många andra institutioner vars forskarutbildningar finansieras med externa medel, berättar Erik Wengström.

– Därför ger det också ganska stor och snabb effekt på vår budget när vi drar in på den kostnaden. Vi har prioriterat forskningen väldigt mycket och det är till viss del också därför som vi har varit tvungna att ställa in forskarutbildningen, säger han.

Ida Haggren, som läser sista året på masterutbildningen i nationalekonomi, är kritisk till beslutet.

– Det är väldigt tråkigt. Det är symptomatiskt för att universitetet har ganska ont om pengar och därför behöver spara in på mycket. Men det är synd att det drabbar forskningen och oss studenter, säger hon.

Erik Wengström instämmer.

– Doktoranderna utgör en viktig del av institutionen och forskningen som vi bedriver. Men det är tänkt att forskarutbildningen ska vara igång igen nästa år, så förhoppningsvis blir den här åtgärden inte särskilt långvarig, säger Erik Wengström.

Roel van Veldhuizen, lektor vid nationalekonomiska institutionen, tror inte att beslutet att inte ta in några doktorander i år kommer påverka forskningen vid institutionen särskilt mycket – förutsatt att forskarutbildningen återupptas så snart som möjligt.

– Om det är en engångsgrej så tror jag att påverkan blir ganska liten, eftersom vi har många doktorander redan. Men om det blir flera år med få eller inga nya doktorander kommer det få stor effekt, för många av våra projekt involverar doktorander, säger Roel van Veldhuizen.. 

– Om de försvinner kommer vi bedriva färre, och kanske mindre intressanta, forskningsprojekt.

Han tycker dock synd om de masterstudenter som hade tänkt söka forskarutbildningen vid nationalekonomiska institutionen i år.

– Det suger för dem. Det är ingen bra situation, säger han.

Ida Haggren håller med om att beslutet framförallt drabbar de masterstudenter som har tänkt söka en forskarutbildning under 2024, men tror att det också får konsekvenser på lång sikt.

– Det kommer bli hårdare konkurrens om platserna när forskarutbildningen öppnar igen, så vi får sämre förutsättningar att komma in på utbildningen, säger hon.

Ida Haggren förstår att institutionen är tvungen att spara, men tycker att man borde ha säkerställt tidigare att det finns tillräckliga resurser för forskarutbildningen.

– Man hade kunnat jämna ut pengarna lite över åren. Förra året tog man in flera doktorander och nu är det inga. Det hade varit rimligt att man hade tagit in färre förra året så att man visste att man kunde ta in nya doktorander i år också, säger hon.

Erik Wengström understryker även att universitetsledningen behöver axla sin del av ansvaret, så det inte bara faller på institutionerna att möta sparkraven.

– Jag ser gärna att man gör besparingar även högre upp i organisationen, så att sparåtgärderna inte bara trycks längst ut i verksamheten, säger Erik Wengström.

– Jag hoppas att den centrala ledningen förstår hur allvarligt det här är.

Lunds universitets förvaltningschef Susanne Kristensson har avböjt kommentar.