Utbildningsministern: Inga fler universitet

- in Nyheter

Inga fler universitet så länge regeringen Kristersson är vid makten. Detta meddelade utbildningsminister Mats Persson på Svenska Dagbladets debattsida. Men representanter för Liberala ungdomsförbundet och Liberala studenter tycker att man inte går tillräckligt långt och skriver i sitt svar att flera universitet borde läggas ner.

Sverige tappar mark som forskningsnation enligt utbildningsminister Mats Persson. I en debattartikel i Svenska Dagbladet lyfter han att andelen vetenskapliga artiklar som citeras ofta av andra forskare är mindre i Sverige än i andra europeiska länder, som Danmark, Nederländerna och Schweiz. Skulden för situationen menar han ligger på Socialdemokraterna och att de gjort om flera högskolor till universitet.

Mats Persson skriver att detta sprider ut lärosätenas resurser och försvårar utvecklingen av spetskompetens. Något som han anser hämmar Sveriges möjligheter att ta plats som toppland för forskning. Utnämningarna har enligt ministern varit ”en ren regionalpolitisk kompensation” och ett sätt att hålla arbetslöshetssiffrorna nere.

Representanter för Liberala ungdomsförbundet (LUF) och Liberala studenter svarade utbildningsministern med en egen debattartikel. De delar problembilden, men menar att Mats Persson inte går tillräckligt långt. Det räcker inte med att sluta utnämna nya universitet. Några av dem borde göras om till högskolor igen.

Liv Näslund, utbildningspolitisk talesperson för LUF och student i statsvetenskap vid Lunds universitet, är en av författarna bakom texten. Hon är positiv till Mats Perssons ställningstagande.

– Jag blev väldigt glad för att det var en så tydlig markering, men från LUF:s sida hade vi velat att han gick längre. Vi har väldigt många statliga universitet i Sverige och sex av dem har utnämts på rätt knäppa grunder.

Hon ifrågasätter, liksom utbildningsministern, motiven bakom utnämningarna. 

– Det de har gemensamt är att det är socialdemokratiska regeringar som har gjort utnämningarna och att Socialdemokraterna har styrt lokalt. Vi hade önskat att han hade gått längre och gått ut med en oberoende utredning som hade tittat på vilka universitet som bör behålla sin universitetsstatus. 

Liv Näslund och hennes medförfattare har tittat på en rapport från Timbro där svenska universitets placering i tre erkända rankinglistor granskas. Enligt denna presterar Sveriges sex nyaste universitet inte särskilt bra.

– Ibland kan man inte ens mäta ordentligt för att nivån är så låg. Sverige har förutsättningar att ha riktigt bra universitet och vi har några, men det går inte att ha 16 riktigt bra statliga universitet i ett så litet land, säger Liv Näslund.

Saga Löfberg, ordförande för Lunds socialdemokratiska studentklubb, tycker att det är fel att påstå att vi har för många universitet. Framförallt köper hon inte att det saknas pengar.

– Regeringen väljer hur mycket pengar man ska lägga på universiteten och högskolorna och väljer man att inte ge tillräckligt med pengar, ja då finns det ju inte så mycket att sprida ut.

– Den borgerliga regeringen väljer att prioritera skattelättnader för höginkomsttagare och att inte införa beskattning av kapital och fastigheter, lägger hon till.

Saga Löfberg menar att universitetsstatus är något som lockar utländska studenter, vilket kan bidra till större bidrag från EU. När det gäller kvaliteten på forskningen är hon inte alls lika övertygad som Liberalerna om att den försämras.

– Det vågar jag inte riktigt uttala mig om, men ett exempel som talar emot det är ju att vi har haft en Nobelpristagare här i Lund. Jag har ingen statistik som säger att forskningen skulle bli sämre, men om så är fallet måste vi se över vad det är som gör att vi halkar efter och jag tror inte att det utbildningsministern föreslår är lösningen. 

Lundagård har sökt Socialdemokraterna och deras utbildningspolitiska talesperson Åsa Westlund har valt att svara via mejl. 

”Det är socialdemokraterna som sett till att bygga ut den högre utbildningen i Sverige, trots motstånd från den politiska högern. Utbyggnaden av lärosäten och utbildningsplatser har varit helt avgörande för att stärka Sverige som kunskapsnation och för att säkerställa kompetensförsörjningen runtom i landet”, skriver Åsa Westlund.

Åsa Westlund skriver också att utbildningsministern och regeringen saknar visioner för och lösningar på de problem som lärosätena står inför.

”Det är därför han föredrar att prata om vad han inte vill snarare än om hur regeringen ska motverka kostnadskrisen och neddragningarna av undervisningstimmar”, skriver hon.