Nu ska hela socionomutbildningen ses över

- in Nyheter, Politik, Utbildningspolitik

I augusti förra året påbörjade regeringen utredningen av en möjlig specialisering inom ungdomskriminalitet vid socionomprogrammet. Nu står det klart att hela utbildningen ska ses över. Katarina Jacobsson, prefekt vid Socialhögskolan i Lund, menar dock att även arbetsvillkoren inom socialtjänsten tas i beaktande.

Uppdraget om översynen som påbörjades i augusti skulle redovisas senast den 31 mars. Nu är det klart att hela socionomutbildningen ska ses över och utredningen förlängs till 20 december. Den senaste översynen av målen för socionomexamen gjordes 2006 och regeringen anser därför att en helhetsöversyn av socionomutbildningen behövs för att säkerställa att studenterna rustas för att möta dagens samhällsproblem.

– Vi får löpande rapporter om att socionomer inte känner sig redo för att möta verkligheten, säger Mats Persson till Ekot.

– Vi ser växande kriminalitet, vi ser barn som är hemmasittare, vi har haft LVU-kampanj där främmande makt har försökt påverka socialtjänsten och utbildningen har inte varit anpassad till det.

Utbildningsministern menar att socionomutbildningen är för teoretisk, något som Katarina Jacobsson, prefekt vid Socialhögskolan i Lund, reagerar på. Det är oklart vilka antaganden det bygger på, menar hon. 

– Programmet är en samhällsvetenskaplig, akademisk professionsutbildning för socionomer, det är en utbildning där teori och praktik kombineras och är beroende av varandra, säger Katarina Jacobsson.

Katarina Jacobsson, prefekt på Social-
högskolan. Foto: Kennet Ruona

Katarina Jacobsson antar att översynen är ett svar på en rapport som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerade i februari. I rapporten framkommer att chefer inom socialtjänsten önskar att kombinera teori med mer praktik och inkludera mer praktisk färdighetsträning.

– Det är inte fel att universitetsutbildningar ses över och ändras. Läget med ungdomskriminalitet är naturligtvis viktigt, men lägger man allt fokus på en enda målgrupp riskerar andra grupper att hamna i skymundan.

Hon menar också att de problem som översynen ska lösa inte endast rotas i utbildningens utformning, utan även i socionomers arbetsförhållanden. Det kan handla om tuffa arbetsvillkor, menar hon, där livsavgörande beslut ska fattas samtidigt som man ibland är underbemannade.

– Ett välkänt problem inom socialtjänsten är att det är hög omsättning på personal, särskilt inom barn och familj. Det kan ju tolkas som att nyexaminerade ”inte är tillräckligt rustade för att möta verkligheten” men det kan också vara ett resultat av ohållbara arbetsvillkor.

Man behöver inte sätta utbildning och arbetsvillkor i motsatsförhållande, anser hon. Det är sällan bara ett område som ska åtgärdas. Hon menar att det inte främst handlar om klientgrupper, utan i första hand om arbetsförhållanden.

Om det är någon förändring Katarina Jacobsson gärna sett komma ur regeringens översyn är det en förlängning av programmet med specialisering på avancerad nivå. 

– 3,5 år är snålt tilltagen tid. Socionomutbildningen ska vara relevant för livets alla faser, från födsel till begravning. Det är mycket att täcka, säger Katarina Jacobsson.

Lundagård har sökt utbildningsminister Mats Persson, utan framgång.