REPLIK: Sänk utsläppen, inte kvaliteten

- in Debatt

Moderata Studenter i Lund kritiserar Lunds universitets studentkårer för en förenklad syn på Lunds universitetets klimatmål och föreslår bredare strategier för att nå en halvering av universitetets klimatpåverkan.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. Instruktion för replik finnes här.

Vi Moderata Studenter i Lund ställer oss kritiska till Lunds Universitets Studentkårer (Lus) förenklade syn rörande Lunds universitets (LU:s) icke uppfyllda klimatmål. Vi menar att Lus ej utfört en tillräcklig analys rörande vad det skulle innebära i faktiska åtgärder att sänka CO2-avtrycket med 50 procent från 2018–2023. Lus är kritiska till att miljömålet ej nås, vilket vi Moderata Studenter också är, men att fokusera primärt på tjänsteresor kommer inte att räcka på långa vägar.

Om LU:s personal hade upphört att resa helt och hållet hade universitet endast minskat sina utsläpp med 26 procent jämfört med 2018, det vill säga långt ifrån målet på 50 procent. Det betyder att LU måste dra ned avsevärt på de två andra överlägset största kategorierna, ”lokaler” samt ”varor och utrustning”. Inom området ”lokaler” krävs drastiska åtgärder för att LU ska kunna nå målet. Värmen i lokalerna kommer behöva sänkas, eftersom uppvärmningen står för det största energibehovet. Alternativt minskas antalet lokaler. Kalla lokaler och fler distansföreläsningar bör undvikas, anser vi.

Den sista stora utsläppskategorin är ”varor och utrustning” där underkategorin ”utrustning” är störst. För att minska denna måste universitetet radikalt minska inköp av labbmateriel och labbutrustning. Dock är denna typ av utrustning kärnan inom forskning och utveckling, och därmed det som möjliggör klimatsmart teknikutveckling och högklassig utbildning.

Vi anser snarare att universitetet ska satsa på att vara bäst i världen på klimatforskning och klimatsmart innovation. Det är endast genom innovation som vi kan lösa klimatkrisen, vilket kräver att LU har modern utrustning samt att resor kommer att behöva genomföras. Detta betyder däremot inte att LU inte ska ha tuffa riktlinjer om hur material förbrukas samt vem, när och hur man reser.

Vi är för att universitet har ett fungerande klimatarbete, men handlingsplaner och åtaganden måste harmoniseras bättre. Ju tuffare mål, desto viktigare med hårt fokus, tufft tidsatta och konkreta handlingsplaner där ansvaret för genomförandet är tydligt och transparent. I dag är LU långt ifrån att nå satta klimatmål. När det kommer till tjänsteresor är målet att minska utsläppen med 50 procent från 2019–2023, men i dag uppgår minskningen endast till 10 procent. Detta tyder på att handlingsplanerna ej är i balans med satta mål, vilket föranleder oss att tro att målsättning och åtgärder ej varit tillräckligt genomtänkta. Vi håller med om många av de målen LU har antagit i sin hållbarhetsplan, men har svårt att se hur det ska resultera i att minska LU:s utsläpp med 50 procent. Det är tydligt att LU:s hållbarhetsplan har brister och saknar tillräckligt med konkreta åtgärder för att nå ett så tufft mål som en halvering av LU:s klimatpåverkan.

Sammanfattningsvis är vi självklart positiva till att universitet har hårda klimatmål, alla samhällsaktörer måste dra sitt strå till stacken. Målen måste dock vara rimliga eftersom det annars är lätt att hamna där vi har hamnat nu, vilket mer eller mindre innebär att lägga ner delar av universitet och försämra teknikutvecklingen för nå målet på satt tidsram. Är nuvarande riktning något som vi studenter, det vill säga Lus, önskar?

Elias Bergström, MST Lund