DEBATT: Det är dags att avskaffa de olagliga gränskontrollerna!

- in Debatt

De svenska ministrarna verkar inte ha något intresse när det kommer till att Sverige ska upprätthålla de lagar och regelverk vårt land är förpliktigat att följa. Det är dags att låta de olagliga och resursslukande gränskontrollerna upphöra, skriver representanter för Liberala Studenter.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna.

Den 8 februari 2023 öppnade regeringen och migrationsministern för att ersätta de ”tillfälliga” gränskontrollerna i Öresundsregionen mot så kallade ”utlänningskontroller”. Trots detta har regeringen sedan dess förlängt de tillfälliga gränskontrollerna med två ytterligare sexmånadersperioder. Detta sker trots kritik angående dess laglighet, effektivitet och faktiska nytta. Ny lagstiftning om utlänningskontroller har införts, men när det gäller att ta bort gränskontrollerna luktar det mer apatiskt från regeringen.

Under de senaste åren har olika svenska partier slagits om att framställas som det parti som motverkar invandring mest. En konsekvens av detta är att det än i dag läggs polisiära resurser på att genomföra id-kontroller i Öresundsregionen — trots att kontrollerna nästan aldrig leder till att stöldgods, vapen eller narkotika beslagtas. De flesta personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd kom dessutom hit med giltiga resehandlingar. Gränskontrollerna är därmed enbart ineffektiv symbolpolitik. Oavsett ens åsikt om regeringens övriga politik på området, som exempelvis de ökade polisiära befogenheterna, borde det vara glasklart att de nuvarande gränskontrollerna endast leder till ett ineffektivt polisiärt arbete samt onödiga kostnader.

Utöver gränskontrollernas effektivitet kan även lagligheten starkt ifrågasättas. Som Sigrid Melchior skrev i DN är reglerna i Schengensamarbetet självklara; medlemsländerna får införa tillfälliga gränskontroller i upp till som högst sex månader. Därefter får man påbörja en ny sexmånadersperiod om det gjorts en ny bedömning och ett nytt, allvarligt hot angetts som skäl. Sverige fick visserligen 2015 ett undantag från Schengenreglerna, men därefter har regeringarna år efter år kommit med nya beslut om nya sexmånadersperioder, ofta med oförändrad motivering. 2018-2022 var det till och med samma ordagranna formulering i varje beslut. I april 2022 dömdes Österrike av EU-domstolen för i princip samma sak som Sverige gör nu. Den enda väsentliga skillnaden mot vår situation är att Sveriges kontroller inte prövats i domstol, än. En annan sak Melchior tar upp är den bisarra situationen som skulle uppkomma om en individ blir stoppad på vägen in mot Sverige och vägrar visa ID-handlingar. Det framgår då av EU-domstolens beslut att personen inte kan bötfällas för det men däremot kan personen med allra högsta sannolikhet kräva skadestånd från svenska staten. Allt som krävs för att systemet ska fallera är att folk blir medvetna om det rådande läget och börjar agera därefter. Österrikemålet handlade nämligen om just det, någon som vid gränsen vägrade visa legitimation för att personen läst på och ville få saken prövad.

Ytterligare en anledning till varför regeringen måste ta bort de illegala gränskontrollerna är för att de hämmar Skånes roll som en viktig regional hub i norra Europa. Näst intill varje dag kan vi se förseningar i tågtrafiken till följd av gränskontrollerna. Detta får i det långa loppet negativa konsekvenser för hela Öresundsregionen, som annars skulle gynnas av en mer integrerad europeisk arbetsmarknad. Detta kombinerat med det symboliska värdet i att Öresundsregionens fria rörlighet går förlorad är inte proportionerligt mot det vi får i utbyte av regeringens åtgärder.

De svenska ministrarna har som tidigare nämnt använt samma argument, om och om igen, när de ska motivera besluten att förlänga de tillfälliga gränskontrollerna. Argumenten som används är terrorhot och migration. Två oerhört allvarliga saker i sig, men det är tydligt att gränskontrollerna varken löser eller förebygger riskerna, samtidigt som de dessutom är uppenbart olagliga. De svenska ministrarna verkar dock inte ha något intresse när det kommer till att Sverige ska upprätthålla de lagar och regelverk vårt land är förpliktigat att följa. Det är dags att låta de olagliga och resursslukande gränskontrollerna upphöra den 11 maj.

Maria Wennberg, EU- och migrationspolitisk talesperson Liberala Studenter

Robin Sällström, säkerhets- och rättspolitisk talesperson Liberala Studenter

Johan Stigenberg, ordförande Liberala Studenter Skåne