Vad tycker studenter om civil olydnad?

- in Frågan, Nyheter

Sydsvenskan publicerade den 22 april en debattartikel om civil olydnad som 50 forskare och anställda i Lund ställt sig bakom, varpå 50 studenter svarat med en motreplik. Forskarna menar att politiker inte bör avfärda aktivister, medan de 50 studenterna hävdar att aktivisterna inte respekterar åsiktsskillnader. Några lundastudenter på stan har fått svara på frågan vad de tycker om civil olydnad, och det blir tydligt att svaren skiljer sig åt.

Caroline Bjarnevik.
Foto: Johanna Nilsson

Caroline Bjarnevik, doktorand i medicinsk vetenskap, säger att civil olydnad inte är ett bra sätt att ta till för att göra sig hörd.

– Nej, det är inte ett bra sätt eller en bra väg att ta. Det är viktigt att vi alla har samma förutsättningar. Om man vill att andra ska lyssna på det man säger eller det man vill förändra får man hitta andra sätt att göra det på, säger hon.

På följdfrågan vad hon tycker att man borde göra i stället svarar Caroline att man kan vända sig inåt och försöka använda andra metoder.

– Det är ju ett etiskt problem, vad är rätt och vad är fel i en situation. De som begår civil olydnad kan försöka hitta förebilder som tagit en annan väg eller gjort på ett annat sätt som fungerat, säger hon.

Emelie Edvardsson.
Foto: Johanna Nilsson

Emelie Edvardsson, även hon doktorand i medicinsk vetenskap, håller med Caroline.

– Jag håller med, man får vända sig inåt och kanske se över sina värderingar, säger hon.

En bit bort mot universitetsbiblioteket har Mathilda Collins, som går mastersprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap, en annan åsikt. Hon tycker i stället att civil olydnad är viktigt, särskilt just nu, och hänvisar till klimataktivister.

– Det är bra, eller det är det enda sättet. Vi ser inte den förändring vi vill se, det händer uppenbarligen ingenting annars, om man tänker på exempelvis klimatfrågan, säger hon.

Mathilda Collins.
Foto: Johanna Nilsson

En student som delvis håller med båda sidorna av konflikten är Hilde Callmer.

– Det är väl en bra sak, men det beror kanske på vad det handlar om. Det är ju på något sätt en slags demonstration i sig och att demonstrera är ju en demokratisk rätt, men att inte lyda lagen är ju något annat, säger Hilde som pluggar idé- och lärdomshistoria.

Fabian Månsson.
Foto: Johanna Nilsson

Utanför Lux får samhällsplaneringsstudenten Fabian Månsson frågan.

– Min spontana reaktion är väl att jag är lite anti. Men samtidigt förstår jag ju att om man inte kan protestera så är det ingen som märker av det. Jag kan också förstå att man blir lite anti mot folk som låter mycket och så, det kan ju störa, säger Fabian.

Inne på Eden sitter beteendevetenskapsstudenterna David Lindblad och Adrian Udd. De båda uttrycker att de inte har stenkoll på ämnet men delar ändå sina åsikter.

David Lindblad.
Foto: Johanna Nilsson

– Alltså, jag tycker att det är så svårt det där. Jag är väl både för och emot. Det kan ju uppfattas lite kränkande mot andra, säger han och syftar på när Ulf Kristersson blev avbruten under sitt samtal på Studentafton.

– Man måste ju få säga till om man inte håller med någon, men om man går emot lagen ska ju polisen få ingripa. Jag tycker att det är svårt, fortsätter David och Adrian håller med.