Lus: ”Hur studentkårerna väljer att göra framåt lämnar jag till dem att besvara”

- in Kår, Nyheter

Ska studentkårerna uttala sig om kriget mellan Israel och Hamas? Samlingsorganet för Lunds kårer, Lus, har inte några planer på att ta ställning i nuläget, enligt ordföranden Linnea Landegren.

På tisdagsmorgonen fylldes Lundagård av propalestinska demonstranter som hade slagit upp tält och plakat. Liknande aktioner äger rum i andra svenska studentstäder.

Samma dag publicerade kontot Lund students for Palestine ett inlägg på Instagram med beskrivningen:

”We stand in unwavering support of the Palestinian people. We’ve joined the global movement and set up a solidarity encampment in Lundagård requiring an end to Lund University’s silence and to meet these demands.”

Lunds universitets rektor, Erik Renström, har meddelat att det inte är universitets uppgift att driva utrikespolitiska frågor och att ledningen därmed inte kommer att tillmötesgå demonstranternas krav.

Lunds universitets studentkårer (Lus) är ett samlingsorgan för de samlade studentkårerna, som verkar för att tillvarata studenternas intressen. Men inte heller de har några planer på att ta ställning, enligt ordföranden Linnea Landegren.

– Vi styrs av demokratiska processer, vilket innebär att vilka frågor som Lus arbetar med bestäms gemensamt av studentkårerna utifrån våra demokratiska processer, berättar Linnea Landegren och fortsätter:

– Varje studentkårs åsikter och vad de arbetar med bestäms av deras demokratiska interna processer på den studentkåren, så det är kedjan du har för att vaska fram vad vi sysslar med.

Lus ordförande Linnea Landegren.
Foto: Isak Aho Nyman

Kriget mellan Israel och Hamas aktualiserades nyligen i just en sådan process, genom en motion i Samhällsvetarkåren. Författarna krävde bland annat att kåren skulle verka för att ’’inget akademiskt samarbete eller materiella band vid den samhällsvetenskapliga fakulteten är kopplade till medskyldiga företag eller institutioner i Israel’’.

Lus har ingen process igångsatt i den här frågan?

– Nej, som det ser ut nu så har studentkårerna inte drivit dessa frågor mot Lus så därför har vi inte arbetat med dem, säger Linnea Landegren.

Hade ni i teorin kunnat ta ställning för Palestina eller Israel i det här läget?

– Vi är ju partipolitiskt obundna. Sen är väl det här inte partipolitiskt, men det är det som är begränsningen skulle jag säga, berättar Linnea Landegren.

Orsaken, berättar Linnea Landegren, till att Lus inte tagit ställning för vare sig Palestina eller Israel beror kort och gott på att ingen av de enskilda studentkårerna har efterfrågat något sådant.

Även om Lus är partipolitiskt obundna är det inte en opolitisk verksamhet. Tvärtom gör de emellanåt politiska ställningstaganden som för det mesta berör studenternas villkor. Bland annat har de krävt avgiftsfri kollektivtrafik för studenter och att Lunds universitet upprättar en koldioxidbudget.

Det finns väl vissa partier som stämmer bättre och sämre överens med er politiska profil?

– Ja, det är klart vi tänker på det, men genom de processer vi har för att vaska fram åsikterna vi driver känner vi att vi har gjort så mycket vi kan för att representera studentgruppen så sanningsenligt som vi kan, säger Linnea Landegren och menar att eventuella beröringspunkter med politiska partier är en ofrånkomlig effekt.

– Om det då korrelerar med någon form av partipolitik är det mer en konsekvens, eller vad man ska säga.

Kan du se ett scenario där Lus enades och gick ut och krävde, exempelvis, att akademin ska avsluta alla samarbeten med israeliska aktörer?

– I och med att studentkårerna inte har drivit denna fråga inom Lus under den gångna terminen så är det inget som är aktuellt i nuläget, men hur studentkårerna väljer att göra framåt lämnar jag till dem att besvara.

Vad är Lus?

+

Lunds universitets studentkårer, Lus, är en samarbetsorganisation för studentkårer vid Lunds universitet. Lus verkar för de studerandes intressen gentemot Lunds universitet, kommun och region. Lus utgör valorgan för Lunds universitets studenter och doktorander till alla universitetsgemensamma styrelser, nämnder och råd. LuS ansvarar även för en rad studentserviceverksamheter, som tidningen Lundagård, Kreditkassan, Bopoolen, Stiftelsen Lillsjödal och Lundakarnevalen.

Inom Lus råder principen ”konsensus minus ett”. Denna beslutsprincip betyder att alla kårer, minus en, måste vara överens för att Lus ska få driva en fråga vidare eller ta ställning offentligt.

Rättelse: I en tidigare version av artikeln stod det att motionen som skickats till Samhällsvetarkåren avslagits. Det stämmer inte. Motionen är besvarad, vilket innebär att fullmäktige beslutade att besvara motionen med en protokollnotering. Protokollet med denna notering kommer publiceras när det är justerat och signerat.