Vill inte dissekera lamm – tvingas hoppa av läkarprogrammet

- in Nyheter

Jasper Forfang Righard vill inte dissekera lamm och kan därför inte fortsätta sin läkarutbildning vid Lunds universitet.
– Jag tycker inte om förhållningssättet som vi har mot andra djur och hur vi tar oss friheter, säger han.

Djurrättsfrågor engagerar läkarstudenten Jasper Forfang Righard som bland annat har volontärarbetat för Djurens rätt. Han blev vegetarian vid sju års ålder när han insåg vad maten innehöll. Sedan blev han vegan för tre år sedan. Nu utbildar han sig till läkare i Lund, men hans etiska övertygelse har satt käppar i hjulet för hans planer. Han har ansökt om dispens för att kunna slippa dissektionen av lamm men denna har avslagits, vilket SVT var först att rapporterat om. 

– Jag vill inte delta i den här kedjan att föda upp lamm och sedan döda det för vår vinning. Jag motsätter mig hela det händelseförloppet och vill inte själv bidra till det, säger han 

För att kunna fortsätta till nästa termin på läkarprogrammet måste man godkännas på alla moment. Universitetet menar att man behöver erbjuda en likvärdig utbildning till alla sina studenter. 

– Man måste lära sig fysiologin och anatomin och då är det här ett sätt att göra det på. Vi kan inte byta ut det för enskilda studenter. Då blir det jättesvåra gränsdragningar för vem som ska få undantag, säger Thomas Hellmark, vicedekan och ansvarig för utbildning vid medicinska fakulteten i Lund. 

– Vi utbildar läkare för att de ska kunna vara i vården och där finns ingen samvetsfrihet. När man får sin legitimation efter sex år måste man kunna göra allt. Det finns andra saker som vissa inte vill göra, som att undersöka en person av motsatt kön eller utföra aborter. Då har vi sagt att vi gör inga undantag, alla måsta gör samtliga obligatoriska moment, fortsätter han. 

Jasper Forfang Righard har varit i kontakt med andra universitet som inte använder djur på det sättet. Bland annat i Göteborg, Stockholm och Linköping. Thomas Hellmark säger att han endast kan uttala sig om Lunds läkarprogram. 

– Vi måste se till att alla studenter når examensmålen. Sen hur man når dit, där kan det finnas olika sätt att göra det på, säger han.  

– På andra ställen kanske man har andra medel, har gjort andra tolkningar eller kanske har större tillgång till obduktioner. 

Det är oklart hur stor del av sina redan lästa kurser Jasper Forfang Righard skulle kunna tillgodoräkna sig om han byter studieort. Dessutom tycker han om Lund och studentlivet här. På samma gång har han förståelse för att det är svårt att göra om programmet i Lund. 

– Det är en besvikelse i det men jag kan ändå förstå att det har blivit så. Jag hoppas det förändras i framtiden, säger han.

Enligt Thomas Hellmark finns inga planer på att göra om programmet men han utesluter inte att det i framtiden skulle kunna ändras. För Jasper Forfang Righards del är han ändå tacksam för att programledningen tog sig tid. 

– När jag började prata med kursledningen och fick veta att de inte kunde göra någonting fick jag snabbt kontakt med programledningen. Men de hade ju bestämt sig på förhand. Så jag vet inte om jag kunde påverka så mycket. 

Både Läkartidningen och SVT har skrivit om läkarstudenten som har ”portats” från läkarprogrammet i Lund, men Jasper Forfang Righard känner ett visst behov av att nyansera. 

– Portats är ju lite att ta i. Jag är ju spärrad från att fortsätta till termin fem. Så funkar ju läkarprogrammet. 

– Utsparkad och portad … det var ju lite mer slagkraftigt, säger han. 

Som det ser ut kommer Jasper Forfang Righard inte kunna fortsätta i Lund. Nu framöver ska han därför börja arbeta i Norge med unga som har missbruksproblematik. Att ge upp sin egna etiska övertygelse om djurens rätt ser han inte som ett alternativ. 

– Allt är ju upp till en själv, och det här vill jag inte göra. Speciellt när det inte verkar nödvändigt för att bli läkare. Jag kan ju fortsätta någon annanstans.