Forskning

Forskning

Forskning Nyheter

225 000 kronor till framtidens innovationer

Under onsdagskvällen delades Lunds universitets och Sparbanksstiftelsen Finns pris för framtidens innovationer ut.  Tre forskar- och tre studentprojekt belönades för sitt nytänkande. ...
Read more 0
Forskning Nyheter

Fåglarna åldras snabbare i stadsmiljö

Caroline Isaksson är biolog vid Lunds universitet och har tidigare forskat i Malmö på hur fåglars hälsa påverkas av att vistas i stadsmiljö. Den forskningen har visat en tydlig koppling mellan fåglars hälsa och stadsmiljön. Nu vill hon ...
Read more 0
Forskning

Hon kämpar för forskning utan djurförsök

Cancerforskaren Stina Oredsson är övertygad om att det går att minska antalet djurförsök i dagens forskning. Kunskapen finns, men gamla tankemönster behöver brytas och viljan måste bli starkare.  Redan i tidig ålder blev Stina Oredsson intresserad av biologi ...
Read more 0
Forskning Nyheter

Nu ska sjöpungar användas till bioetanol

Vid Luleå tekniska universitet tillvaratar forskarna sjöpungens cellulosarika ytterhölje och omvandlar det till etanol. ...
Read more 0
Forskning Nyheter

Krångligt regelverk förhindrar investeringar i solceller

Enligt Alvar Palms avhandling, från Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet, är ett krångligt och opålitligt regelverk ett av de största hindren för solcellsinvesteringar i Sverige. ...
Read more 0
Forskning Kultur & Nöje

Världens första doktor i modevetenskap

Philip Warkander är den första i världen som doktorerat i modevetenskap. Nu arbetar han som universitetslektor vid avdelningen för modevetenskap på Campus Helsingborg. ...
Read more 0
350års jubileum Forskning Nyheter

Han tar avstamp i konsten att njuta

  På onsdag börjar universitetets jubileumskurs. Först ut är professor Ulf Ellervik som ska prata om varför vi njuter av mat och förälskelse. ...
Read more 0
Forskning Nyheter

Så påvekar olika produkter huden

I en studie vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund  har forskarna lyckats undersöka hur molekyler som tillförs huden genom olika vätskor och krämer påverkar huden, men också hur lösningsmedlet påverkas av att vara inuti huden.  ...
Read more 0
Forskning Nyheter

Bristande handledning för doktorander

Handledare som inte visar doktoranden något intresse. Forskning som används utan att doktoranden angetts som författare. Det är många doktoranders vardag visar UKÄ:s nya rapport Doktorandspegeln. ...
Read more 0
Forskning Nyheter

Tre gånger mer energisnålt- med smartare transistorer

Lars-Erik Wernersson, professor i nanoelektronik vid LTH, har tillsammans med sitt forskarlag tagit fram en teknik för smartare transistorer. Om de nya transistorerna skulle användas i stor skala skulle enorma energibesparingar göras. ...
Read more 0