Krönika/Utbildningspolitik

Krönika/Utbildningspolitik

Krönika/Utbildningspolitik

Vikten av en lugn studiemiljö får inte glömmas

Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Inas Hamdan skriver om hur trångboddhet i förorten är en faktor till varför få som växer upp i utsatta områden väljer eftergymnasiala studier. Under coronatider blir situationen mer pressad, liksom insikten att vi i dagsläget ...
Read more 0
Krönika/Utbildningspolitik

Känns korridorsrummet trångt?

Trångboddheten är ett utbrett samhällsproblem, och i en stundande pandemi kan ett redan litet korridorsrum kännas ännu trängre. Inför fastighetsskatt och ett statligt byggbolag, menar Lowe Smith Johansson.  Magen kurrar, och har gjort det ett tag. Avsnitten Rupaul’s ...
Read more 0
Krönika/Utbildningspolitik

Studenter organiserar sig bäst genom studier

Som ung är det lätt att vara idealistisk men också orealistisk i hur man tror sig kunna revolutionera samhället. Revolutionären utkämpar bäst sin aktivism för samhället genom studier, inte genom floskler, menar Lundagårds utbildningspolitiske krönikör Gabriel Lindgren.  För ...
Read more 0
Krönika/Utbildningspolitik

Sjukdomsdiagnos: Lindrig verklighetsbaserad irrationalitet

Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Inas Hamdan skriver om coronaviruset, och hur svårt det är att övertyga sig själv om att sluta vara rädd när man möter nya hot.  Rädslor är sällan rationella, men oron är till viss del verklighetsbaserad. ...
Read more 0
Krönika/Utbildningspolitik

Sverige har blivit den fattiga studenten i frack

Likt studenten som lägger tusentals kronor på bal och nöje men knappt kan betala hyran har Sverige försatt sig i en ohållbar situation till följd av skattesänkarhets, menar Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Lowe Smith Johansson.  Du vet personen i ...
Read more 0
Krönika/Utbildningspolitik

Det etablerade behöver kritiseras

I dagens diskussion om humanioras roll i samhället använder sig motståndarna av det som de anser vara dess värsta exempel. Men att i forskning exkludera de som faller utanför samhällets ramar kommer bringa mer skada än gagn i ...
Read more 0
Krönika/Utbildningspolitik

Jag saknar behovet av goda människor

En ersättlig kugge i ett stort maskineri, eller en gränslös pilgrim på väg mot intellektuell frälsning? Hur universitetet och studenter definierar studentens roll och syfte må variera. Men jag efterlyser en grundläggande syn på individens utveckling genom tvärvetenskapen. ...
Read more 0
Krönika/Utbildningspolitik

Lösningen på klimatfrågan stavas frihet

De senaste 20 åren har varit de bästa i mänsklighetens historia, trots det verkar tilltron till demokratin inte helt självklar. Inas Hamdan belyser den antidemokratiska trenden bland universitetsstudenter och menar att vi måste motstå den. “Hur många av ...
Read more 0
Krönika/Utbildningspolitik

Det är vår framtid vi spelar om

Spelet om klimatet kräver en ny regelbok, menar Lowe Smith Johansson.  Spelkväll hemma i korren. På bordet står chips och du spelar för 711 gången ett parti monopol. Det har varit en bra kväll, trevligt tjöt och ni ...
Read more 0
Krönika/Utbildningspolitik

På genusfronten intet nytt

Decenniet har inletts med en munkavle på svenska genusforskare. Tystnaden korrelerar med ökade hot mot genus och HBTQ-utbildningar. Bristen på en enad universitetsfront hämmar bekämpningen av detta samhällsproblem, skriver Viktor Wallén, utbildningspolitisk krönikör på Lundagård. Att genusperspektiv bara ...
Read more 0