Krönika/Utbildningspolitik

Krönika/Utbildningspolitik

Krönika/Utbildningspolitik

Universitetet som klassfälla

De olika universitetsprogrammen är tydligt strukturerade utifrån studenters socioekonomiska bakgrund. Denna tendens innebär att universiteten cementerar snarare än minskar klassklyftor, menar Lundagårds politiska krönikör Fredrik Banke.  I en studie från 2017 undersökte Universitetskanslersämbetet (UKÄ) avhopp från högskolan. Bland ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Universitetet som klassfälla
Krönika/Utbildningspolitik

Största problemet med högskoleprovet är inte fusket

Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Elfva Barrio skriver om hur högskoleprovet bidrar till den nuvarande snedrekryteringen till högre utbildning. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Största problemet med högskoleprovet är inte fusket
Krönika/Utbildningspolitik

Kvantitet före kvalitet – varför universiteten är på fel väg

Utbildningspolitiska krönikören Marcus Björk hoppas på en skarp reform av resurstilldelningssystemet för universitet och högskola.   ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Kvantitet före kvalitet – varför universiteten är på fel väg
Krönika/Utbildningspolitik

Studentens olyckliga dagar

Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Elfva Barrio skriver om behovet av ett reformerat sjukskrivningssystem för studenter. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Studentens olyckliga dagar
Krönika/Utbildningspolitik Krönikor

Klassisk utbildning för morgondagen

Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Marcus Björk efterlyser en mer klassisk utbildning med ämnen som filosofi och latin. Detta skulle ge studenter en bred bas som hjälper dem att ställa relevanta frågor kring nya företeelser i samhället. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Klassisk utbildning för morgondagen
Krönika/Utbildningspolitik Krönikor

Det automatiserade samhället kräver livslångt lärande

Framtiden ställer nya krav för hur och när individer ska kunna utbilda sig. Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Elfva Barrio skriver om hur samhället ska skydda arbetarna inför automatiseringens risker.   ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Det automatiserade samhället kräver livslångt lärande
Krönika/Utbildningspolitik Krönikor

Tvärvetenskaplig genusvetenskap efterlyses

Sociologer och biologer borde jobba tvärvetenskapligt, sida vid sida. Det är den typen av genusvetenskap Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Marcus Björk vill se mer av, och som han tror behövs. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Tvärvetenskaplig genusvetenskap efterlyses
Krönika/Utbildningspolitik Krönikor

För lite resurser skapar psykisk ohälsa

Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Elfva Barrio skriver om statens otillräckliga resurser till landets lärosäten och hur detta kan tänkas påverka studenters psykiska hälsa. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för För lite resurser skapar psykisk ohälsa
Krönika/Utbildningspolitik Krönikor

Universiteten – konformismens nya högborg

Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Marcus Björk skriver om att universiteten som en plats där olika teorier, idéer och perspektiv kan diskuteras fritt i dag är hotad. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Universiteten – konformismens nya högborg
Krönika/Utbildningspolitik Krönikor

Studenter, låt oss skapa en studentrörelse

Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Elfva Barrio argumenterar för vikten av partipolitiskt engagemang bland studenter. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Studenter, låt oss skapa en studentrörelse