Rektorn anmäld för jäv

Anmälningskarusellen efter ”slavauktionen” fortsätter. Nu hävdar två av studenterna som anmält de som iscensatte slavhandeln till disciplinnämnden att rektor Per Eriksson är jävig.

”Dina kollegors offentliga engagerande i saken före och efter att anmälan inkom gör att vi på goda grunder misstänker att att det kan ha uppkommit brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning.”

Det skriver två av de studenter som tidigare begärt att rektor Per Eriksson låter disciplinnämnden pröva om det finns anledning att varna eller stänga av studenterna som iscensatte slavhandeln på Hallands nation för en månad sedan i ett mejl till prorektor Eva Åkesson.

”Opartiskhet centralt”

Bakgrunden till jävsanmälan är att studenterna anser att universitetets rektor Per Eriksson, chefsjurist Susanne Kristensson och juristen Johanna Alhem i flera uttalanden föregripit anmälan.

I mejlet till prorektor Åkesson skriver studenten: ”Enligt universitetet är saken utagerad, i varje fall att döma av det som publicerats i media. Vi studenter delar inte denna bedömning.”

Anmälarna betonar att universitetet är en förvaltningsmyndighet, som har att förhålla sig till ”grundlagarnas och förvaltningslagens principer”.

Genom att rektorn och juristerna gått ut och öppet kommenterat ärendet riskerar bedömningen att bli partisk, skriver studenterna. Därför begär de att Eva Åkesson förklarar sina kollegor jäviga.

Ska rådgöra med jurister

För Lundagård bekräftar prorektor Eva Åkesson att hon fått mejlet, men eftersom hon för tillfället befinner sig på resande fot har hon inte haft möjlighet att läsa det.

– Jag har sett att det har kommit in, men i nuläget kan jag inte lämna några kommentarer. Men vi ska undersöka detta skyndsamt, säger hon.

Skulle du rent formellt kunna förklara rektorn jävig?

– Det kan jag inte svara på. Vi får titta på detta och jag får rådgöra med universitetets jurister, någon av dem som inte är anmäld, alltså. Det är naturligtvis oerhört viktigt att allt detta hanteras korrekt, säger Eva Åkesson.