Fler ordningsvakter i universitetets lokaler

Ordningsvakter i 230 byggnader som täcker drygt 50 000 kvadratmeter. Det kan bli verklighet om universitetet får sin ansökan om utökat ordningsvaktsförordnande godkänd av polismyndigheten.

Musikhögskolan i Malmö är den senaste av universitetets byggnader som fått tillstånd att använda ordningsvakter dagligen. Den 30 april godkände polisen ansökan och fler sådana besked kan komma inom kort. Fem andra av universitetets byggnader har tillstånd sedan ett år tillbaka: Juridicum, Universitetshuset, Språk- och litteraturcentrum, Teaterhögskolan i Malmö samt Universitetsbiblioteket. De här platserna anses vara extra utsatta för intrång av obehöriga personer och stölder och nyligen förlängdes deras tillstånd med tre år.

Nu vill säkerhetschef Per Gustafson se samma åtgärder på hela universitetet, eftersom han anser att samma hotbild finns i alla lokaler.

– Det ligger i allmänhetens intresse att vi vidtar åtgärder för en trygg arbetsmiljö. Om obehöriga tar sig in i lokalerna så kan studenter och anställda inte bedriva den verksamhet som det är tänkt, säger han.

Polis har kallats in fyra gånger

Ansökan om ordningsvakter har baserats dels på saker som har hänt och dels på situationer som kan tänkas uppstå i framtiden. Det som enligt Per Gustafson har lett till ansökan om att använda ordningsvakter på hela universitet är enstaka situationer där polis har ingripit, alltså situationer som inte har kunnat lösas enbart med hjälp av väktare.

– Vid minst fyra tillfällen har polis behövt tillkallas under det senaste året. Det har handlat om bland annat olaga intrång på SOL och i Universitetshuset, säger han.

Ger de här händelserna verkligen ett behov av ordningsvakter på hela universitetet?

– Inte egentligen. Att vi ansöker betyder inte att det har hänt något i samtliga byggnader, men vi vet ju inte om det varit obehöriga individer i lokalerna eftersom inte alla incidenter rapporteras.

Vad har du för förhoppning om att ansökan går igenom?

– Jag har inga förhoppningar. Det är polisen som måste fatta ett beslut om huruvida allmänheten har ett intresse av detta, säger Per Gustafson.

Per Gustafson är säkerhetchef på Lunds universitet. Foto: LU.
Per Gustafson är säkerhetchef på Lunds universitet. Foto: LU.

Akut läge i Malmö

I och runt vissa av universitetets lokaler anses läget vara värre än på andra ställen. Behovet av ordningsvakter vid Musikhögskolan i Malmö, MHM, beskrivs i ansökan som “akut” och Per Gustafson vädjar om att ärendet ska behandlas skyndsamt. Samma ordalag används i ansökan om förlängt tillstånd vid Teaterhögskolan, som sedan tidigare haft rätt att använda ordningsvakter. Dessa båda ansökningar har nu godkänts av polisen. Enligt Per Gustafson beror det “akuta läget” på det som han uttrycker som det ”allmänna tillståndet i Malmö”.

– År 2010 var det två skjutningar mellan Sydkorea och Nordkorea. Samma år var det 77 skjutningar i Malmö. MHM ligger i närheten av Seved och kriminella grupper i området har börjat närma sig universitetsområdet. Tidigare var Ystadsgatan en naturlig gräns, men nu har de korsat den och börjat vistas på skolområdet. Våra studenter i Malmö har en svår situation, säger han.

En av flera säkerhetsåtgärder

Per Gustafson förklarar att ordningsvakter bara är en liten del av säkerhetsarbetet på universitetet, men han är mycket förtegen om vilka andra verktyg som används.

– Det är ingen mening att jag berättar de där gottiga detaljerna, för då tappar de sin funktion. Med det är ett systematiskt säkerhetsarbete som vi kallar Management by walking. Vi pratar med studenter och anställda och uppmärksammar dem om vilka faror som finns på universitetet.

Vad är det för faror du syftar på?

– Det handlar om att inte lämna värdesaker obevakade, att låsa kontorsdörren om ens för en kort stunds frånvaro.

Försumbar extra kostnad

Den extra kostnaden för ordningsvakter är enligt säkerhetschefen försumbar.

– Eftersom vi redan upphandlat den tjänsten från vaktbolagen så kostar det ingenting extra, jämfört med väktare. Den exakta kostnaden kan jag inte basunera ut eftersom det skulle hota konkurrensen. Det blir ingen debiterad kostnad under ordningsvakternas ingripande, utan det är när vi måste ha ordningsvakter på speciella tillställningar som kostnaden kan öka, säger Per Gustafson.

Kan studenterna känna sig trygga?

– Det är upp till studenterna och till den enskildes upplevelse. Vissa blir trygga av en stängd dörr, andra av en öppen. Jag gör allt jag kan som står i min makt att se till att de känner sig trygga, säger han.

 

Läs även:

”Det är kanon att det finns”

Text: Carl-Johan Kullving & Stina Linde