Q: Simon Wetterling(Gbg) och Emma Jungmark(Hb)

- in Q

Två kårtoppar som förfogade över var sitt skrivbord på samma kontor.

Han: Avgående presidial på Lunds universitets studentkårer. Började som pojkspoling, slutade bitter. Skaffade hybris längs vägen. Rasade högt när ansvarsfriheten tycktes segla bort och när den närmast allierade for iväg i kajak. Ful fisk blev groda blev pudel. Vågade ett försiktigt ”pereat” följt av trefaldigt leve. Saknar annars offentliga åsikter. Drillade i policyexcercis. Pausade i Thailand.

Hon: Avgående presidial på Lunds universitets studentkårer. Började som kårmugglare, slutade (mentalt) i näringslivstoppen. In-LUS-ad och av-LUS-ad. Tog hand om nationer med dagisfrökensmanér. Utdelade en och annan kyss till kårpampar. Lobbade för viss utlokaliserad akademisk verksamhet. Hurtig i såväl elektronisk som fysisk form. Undvek papper. Pausade på fjället.

Q bediktade två, var på sin meter:

Ve den, ve den, som lever av regler men alls inga finner

Velighet, velighet, får den vars kompass lämnar Lund och försvinner

Pereat, pereat, den river sin upphöjda bittra arena

Tycklöshet, rastlöshet; förblir ännu svårt att i kårliv förena

Hej! Jag heter Emma

Förr ni röstade på mig

Jag var kåranalfabeten

Men ni röstade på mig

Se, nu har ni fått adressen

Gå dit, rösta nu på mig

Jag ger röst åt särintressen

och vill ha en röst på mig

Röst på andra gör mig ledsen

Bara ge din röst till mig

Jo, för jag har den fäblessen

Vill ha röster, röster, röster

Just. På. MIG!