Högskoleverkets granskningssystem underkänns

- in Nyheter
@Jacob Hederos

Det kvalitetsgranskande uppdraget som Högskoleverket innehar håller inte längre europeisk standard.

Det beslutade styrelsen i det europeiska samarbetet ENQA i fredags. Nu hotas högskoleverket att uteslutas från samarbetet mellan de olika kvalitetsgranskande institutionerna.

Beslutet baseras på att den nya metod att granska utbildning, som regeringen genomdrev 2010 under stora protester från sektorn, skiljer sig från de riktlinjer som fastställts i den europeiska standarden ESG.

– Vilka internationella studenter skulle nu komma om det inte är säkert att utbildningen håller ens europeisk kvalitet, sa Sveriges förenade studentkårers ordförande Camilla Georgsson till Lundagård när ENQAs preliminära rapport från i våras släpptes.

På högskoleverket väntar man dock på att utvärdera vilka konsekvenser ENQA:s beslut kommer att få.

– Det är ett antagande att detta kommer att få så avsevärda konsekvenser, säger stabschefen Lennart Ståhle på Högskoleverket och fortsätter:

– Det var ett ganska väntat beslut, med tanke på att de metoder vi använder skiljer sig så mycket från de standarder som sammanställts i ESG.

Men om Högskoleverket vill, så har de chansen att inom två år anpassa utvärderingssystemet till ENQA:s kriterier. Detta är dock inte aktuellt enligt Högskoleverkets uttalande.

Istället kommer man i myndighetens nya struktur, som tillkommer efter årsskiftet, att ansöka om medlemskap efter att den nuvarande kvalitetsutvärderingsrundan avslutats 2014.

– Vi vill fortsätta det europeiska samarbetet med hjälp av andra nätverk och de kontakter som etablerats inom internationell kvalitetssäkring av högre utbildning, säger Universitetskanslern Lars Haikola i ett uttalande från HSV.

Fakta

[checklist]

Läs mer här:

[/checklist]

Lundagård har varit i kontakt med utbildningsdepartementets statssekreterare Peter Honeth och SFS:s nuvarande ordförande Erik Arroy utan framgång.